Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 28 lipca 2021 r., imieniny Innocentego, Wiktora

Przedszkole od września w nowym lokum

Ikona
(Zam: 16.08.2012 r., godz. 10.30)

Samorządowe przedszkole, mieszczące się do czerwca w Szkole Podstawowej w Brańszczyku, od września przeniesie się do nowego budynku po policji.

Nowe lokum jest przestronniejsze, ma ładne podwórko, przeszło gruntowny remont. Starania o przejęcie budynku gmina czyniła już w 2008 r. Nie było to proste, bowiem nie był jej własnością. Nieruchomość została przekazana przez Starostwo Powiatowe. Trzeba było ją zaadaptować zgodnie z nowym przeznaczeniem. Zakres prac był znaczny, m.in. kładziono nowy dach, wyburzano ściany, by dostosować pomieszczenia do wymogów, które musi spełniać przedszkole. Do końca sierpnia powinny znaleźć się w nim meble i pozostałe wyposażenie, które za 26 480,81 zł brutto dostarczy firma „Moje Bambino” z Łodzi.
W gminie Brańszczyk istnieją dwa oddziały przedszkolne, w Porębie i Brańszczyku – nie licząc zerówek, działających w szkołach. Oba oddziały skupiają dzieci 3- i 4-letnie. W nowym budynku będą funkcjonowały dwie grupy, łącznie około pięćdziesięcioro dzieci. To więcej niż dotąd i lista ma być jeszcze nie zamknięta. Gmina nie wyklucza większego naboru, ponieważ doświadczenie pokazuje, że w ciągu roku może ubywać dzieci, choćby z powodu trudnej adaptacji. Ze względu na większą liczbę dzieci planowane jest zwiększenie zatrudnienia. Przybędzie prawdopodobnie 1,5 etatu nauczycielskiego i pół etatu sprzątaczki. Ostateczna kadra będzie znana dopiero po rozpatrzeniu wniosku, który gmina złożyła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Nosi on nazwę „Europrzedszkolaki” i dotyczy właśnie finansowania drugiej zmiany. Przeszedł już etap oceny formalnej, teraz jest w trakcie merytorycznej, gmina nadal czeka na odpowiedź.
Opłaty pozostaną bez zmian, na sesji Rady Gminy 16 września ubiegłego roku zatwierdzono 1,94 zł za godzinę ponad bezpłatną, pięciogodzinną podstawę programową. Ewentualne zmiany mogą wejść dopiero od nowego roku budżetowego, na razie Rada Gminy nie podjęła tego tematu. Pomieszczenia w szkole mają za małą powierzchnię, by można je wykorzystać na sale lekcyjne. Gmina wcześniej zadecydowała, że będzie miało tam siedzibę Lokalne Centrum Kompetencji. W ramach RPO na lata 2007-2013 samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje program „Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”. W jego ramach tworzone są Lokalne Centra Kompetencji, wyposażone w sprzęt komputerowy, oprogramowanie i inne urządzenia. Będą one oferować większy zakres usług niż kawiarenki internetowe. To m.in. szkolenia, kontakty z podmiotami gospodarczymi i ośrodkami kultury z innych centrów. Gmina miała w planach przeznaczyć w tym celu lokal po przedszkolu, jak również media i pracownika na trzy lata.
E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl