Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 listopada 2020 r., imieniny Walerego, Wirgiliusza

Niepełnosprawni bez barier

(Zam: 08.08.2012 r., godz. 10.30)

Powiat wyszkowski przystąpił do realizacji pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”. Jego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program obejmuje takie obszary wsparcia jak pomoc w zakupie i montażu urządzeń do samochodu, pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego, a także dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi tego sprzętu, pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, urządzeń brajlowskich, wózka inwalidzkiego, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby niezależnej.
Do realizacji projektu powiat wyszkowski wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz formularze można uzyskać w siedzibie PCPR w pokoju nr 1.
Oprac. I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl