Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 czerwca 2022 r., imieniny Łucji, WilhelmaSzkoła ze średnią 4,38

Ikona
(Zam: 10.07.2012 r., godz. 10.30)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów podstawówki odbyło się w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Rząśniku.

Wśród gości wydarzenia byli: zastępca wójta Janusz Wultański, członkowie Rady Rodziców Danuta Dąbkowska, Anna Lewandowska, Magdalena Ćwik, wicedyrektorzy Monika Antoniak i Iwona Krawczyk, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy obsługi szkoły oraz rodzice i uczniowie.
Tradycyjnie odchodzący ze szkoły uczniowie klasy szóstej przekazali sztandar placówki swoim o rok młodszym kolegom.
Pracę placówki podsumowała jej dyrektor Katarzyna Abramczyk. W roku szkolnym 2011/ 2012 do placówki uczęszczało 216 osób podopiecznych – 167 uczniów i 49 dzieci z oddziałów przedszkolnych. Wszyscy otrzymali promocję do następnej klasy. Najlepsze wyniki w nauce uzyskała klasa czwarta ze średnią ocen 4,45. Najwyższą średnią (5,7) może sie poszczycić Magdalena Kasińska. Średnia szkoły wyniosła 4,38.
Dyrektor wyróżniła najwybitniejszych uczniów książkami. Rodzicom szóstoklasistów przekazała listy gratulacyjne.
Z kolei uczniowie szóstej klasy upominkami, kwiatami oraz występem podziękowali nauczycielom za ich pracę. Część artystyczną przygotowali pod kierunkiem Ewy Kamińskiej. Chór kształcił się pod okiem Anny Gerek.
Janusza Wultański dziękował dyrekcji oraz nauczycielom za ich zaangażowanie, zaś Danuta Dąbkowska w imieniu Rady Rodziców życzyła bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.
Po uroczystości uczestnicy poszli do kościoła na mszę w intencji uczniów i nauczycieli.
Emilia Sitek, oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl