Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 lipca 2022 r., imieniny Malwiny, TeodoraDotacja na drogę

(Zam: 10.07.2012 r., godz. 10.30)

Starostwo Powiatowe otrzymało dofinansowanie na przebudowę drogi na odcinku Ostrowy-granica gmin Wyszków/Somianka. Wysokość dotacji to 35 tys. złotych.

Przyznana kwota zostanie przekazana po podpisaniu umowy oraz zrealizowaniu i odebraniu inwestycji. W ramach naboru wniosków na dotacje ze środków związanych wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych samorządy województwa mazowieckiego złożyły 307 wniosków. Zgłoszony do dofinansowania przebudowywany odcinek drogi powiatowej Wola Mystkowska-Kozłowo-Ostrowy o długości 190 m przebiega przez dwie miejscowości: Ostrowy i Kozłowo Stare. Jest on w złym stanie technicznym. Asfalt jest popękany, nierówności spowodowane są częstymi remontami cząstkowymi – łaty, miejscowe zapadnięcia, pobocza o nienormatywnych spadkach powodują powstawanie zastoisk wody. Zamulone rowy i przepusty również wymagają odnowienia. Taki stan drogi utrudnia dojazd do gospodarstw rolnych i pól uprawnych.
Przebudowa drogi zapobiegnie dalszej jej degradacji oraz zapewni dobry dojazd do ponad stu gospodarstw rolnych. Koszt inwestycji to 80 tys. 660,54 zł. Ma być zrealizowana do końca października.
Oprac. I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl