Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 lipca 2022 r., imieniny Malwiny, TeodoraPowiat w Lokalnej Grupie Rybackiej

(Zam: 10.07.2012 r., godz. 10.30)

Powiat wyszkowski przystąpił do Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego. Uczestnictwo w niej otwiera powiatowi nowe możliwości na pozyskanie dotacji z zewnątrz

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu podjęto uchwałę dotyczącą przystąpienia powiatu wyszkowskiego do Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński. Jest to stowarzyszenie dobrowolne, samorządne, trwałe o celach niezarobkowych. Głównymi celami LGR jest m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich, aktywizowanie społeczności zamieszkującej takie tereny, wspieranie rozwoju turystyki, propagowanie i podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego i kulturowego, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej, organizowanie konkursów oraz imprez kulturowych.
Uczestnictwo w Lokalnej Grupie Rybackie to kolejna furtka na dofinansowanie niektórych inwestycji realizowanych przez powiat.
- Składka członkowska wynosi 5 tys. złotych rocznie, a z LGR można otrzymać dotację nawet do 100 tys. złotych – wyjaśnił wicestarosta Zdzisław Bocian.
Warunkiem jest jednak, że otrzymaną dotację można wydać jedynie na terenie gminy, która jest członkiem. Zadania, które mogą być prowadzone w ramach dotacji to np. czynności melioracyjne.
Do tej pory Lokalna Grupa Rybacka z naszego terenu zrzeszała tylko gminę Somianka. Do LGR należą również sąsiednie powiaty tj. legionowski i wołomiński.
I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl