Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 lipca 2020 r., imieniny Antoniego, Karoliny

Prawo jazdy za darmo

(Zam: 26.07.2012 r., godz. 10.30)

Gmina Somianka zaprasza do udziału w bezpłatnym kursie na prawo jazdy kategorii B, który będzie realizowany w ramach projektu „Mobilni w Somiance” współfinansowanego przez Unię Europejską. Nabór prowadzony będzie od czwartku, 26 lipca.

Kurs przeznaczony jest dla 22 osób (15 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku produkcyjnym. Oferta skierowana jest do mieszkańców gminy Somianka z wykształceniem maksymalnie średnim, którzy po raz pierwszy będą przystępowali do kursu na prawo jazdy kat. B – pierwszeństwo będą miały osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych w wieku do 25 lat.
Projekt potrwa do 30 listopada. Nabór dokonany zostanie na podstawie ankiety zgłoszeniowej, której wzór będzie dostępny na stronie internetowej gminy Somianka: www.somianka.pl oraz w Biurze Projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy Somianka. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie, pokój nr 6, tel. (29) 74 187 90.
Nabór będzie prowadzony od 26 do 30 lipca w godzinach 16.00-18.00.
Oprac. I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl