Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 czerwca 2021 r., imieniny Jana, Onufrego

Somianka w skrócie

(Zam: 05.10.2010 r., godz. 11.10)

[w:] „Wyszkowiak” nr 40/2010 z 05 października 2010 r.

Bezpłatne badanie piersi
Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia zapraszają kobiety do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi. Badanie wykonywać będzie Klinika Medyczna IBIS z Warszawy. Program skierowany jest do wszystkich kobiet w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie miały wykonywanej mammografii i nie są pod opieką onkologa. Badania wykonywane będą w mammobusie na placu przy Urzędzie Gminy w Somiance 14 października 2010 r. w godz. 9.00-16.00. Osoby zainteresowane badaniem proszone są o bezzwłoczne zgłaszanie się osobiście do Urzędu Gminy w Somiance pok. nr 9 (do p. Elżbiety Kuchty) bądź telefonicznie pod nr tel. 29 74-187-90 w. 37.

Opr. I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl