Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 06 lipca 2020 r., imieniny Dominiki, Łucji

Zrób prawo jazdy za darmo

(Zam: 19.07.2012 r., godz. 10.30)

W związku z realizacją projektu „Kategoria C – czynny zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską, gmina Somianka zaprasza do udziału w bezpłatnym kursie na prawo jazdy kat. C.

Kurs to dwadzieścia godzin zajęć teoretycznych, tyle samo godzin zajęć praktycznych, poczęstunek w trakcie zajęć, badania lekarskie, opłata za pierwszy egzamin państwowy.
Skorzystać z niego może 16 osób (jedna kobieta, piętnastu mężczyzn), którzy mieszkają w gminie Somianka (pierwszeństwo będą miały osoby do 25 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, z maksymalnie średnim wykształceniem). Projekt jest realizowany od 1 lipca do 30 listopada.
Nabór chętnych dokonany będzie na podstawie karty zgłoszeniowej, której wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Somianka – www.somianka.pl oraz w biurze projektu mieszczącym się w pokoju nr 10 w Urzędzie Gminy (tam też można uzyskać dodatkowe informacje, tel. 29 74 187 90). Zgłoszenia należy składać osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem (decyduje data wpływu do urzędu) od 23 do 27 lipca, do godz. 16.00 w Urzędzie.
Oprac. I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl