Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 czerwca 2021 r., imieniny Jana, Onufrego

Przedszkolaki zakończyły rok szkolny

Ikona
(Zam: 19.07.2012 r., godz. 10.30)

W utworzonym w tym roku przedszkolu w Kicinach 12 lipca odbyło się pierwsze zakończenie roku szkolnego. Maluchy otrzymały dyplomy i certyfikaty.

Uroczystość otworzyła Katarzyna Jackowska – dyrektor placówki. Podziękowała pracownikom m.in. za pracę z dziećmi, wyrazy wdzięczności skierowała również do wójta gminy Adama Ołdaka, sekretarza gminy Agnieszki Sosnowskiej, a także przedstawicielek partnera projektu Moniki Kraszewskiej i Magdaleny Bieniek za starania włożone w tworzenie i realizację programu, dzięki któremu funkcjonuje przedszkole w Kicinach. Nauczycielki wraz z dziećmi przygotowały program artystyczny.
Po nim dzieci dostały dyplomy, certyfikaty oraz książki. Uczestniczyły też w poczęstunku i wspólnej zabawie.
Oprac. I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl