Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 11 lipca 2020 r., imieniny Cypriana, Olgi

Nowy pracownik burmistrza

(Zam: 19.07.2012 r., godz. 10.30)

Martyna Błachno z Wyszkowa jest nowym pracownikiem Urzędu Miejskiego. W wydziale promocji, kultury i sportu zajmie stanowisko referenta do spraw kancelaryjnych i obsługi interesantów.

Spośród pięćdziesięciu pięciu kandydatów, których dokumenty spełniły wymogi formalne, jako jedyna dostała maksymalną liczbą punktów od komisji konkursowej (w jej skład weszli sekretarz gminy Teresa Goździewska, naczelnicy Lidia Stępkowska, Barbara Bożuta). Burmistrz złożył Martynie Błachno ofertę pracy, którą przyjęła. Od 16 lipca będzie nową twarzą w Urzędzie.
Nie rozstrzygnięto natomiast naboru na stanowisko podinspektora do spraw kultury, kultury fizycznej i sportu w wydziale promocji. Żaden z kandydatów nie zdobył wymaganej regulaminem liczby punktów. Burmistrz ponownie ogłosił konkurs. Oferty można składać do 23 lipca.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl