Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyPowiat w skrócie

(Zam: 05.07.2012 r., godz. 11.08)

[w:] „Wyszkowiak” nr 27/2012 z 3 lipca 2012 r.

Konkursy rozstrzygnięte
Rozstrzygnięte zostały konkursy ogłoszone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012.
Pierwszy projekt to „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego”. Na realizację tego zadania Powiat Wyszkowski otrzyma dotację w wysokości 4 500 zł, co stanowi 50 proc. kosztu realizacji zadania. Szkolenia będą odbywały się na terenie powiatu wyszkowskiego, zgodnie z oczekiwaniem kandydatów na rodziny zastępcze i funkcjonujących rodzin zastępczych.
Drugi projekt nosi nazwę „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Powiat wyszkowski otrzyma wnioskowaną kwotę w wysokości 17 757, 60 zł, co stanowi 70 proc. kosztów zadania. Ogólna kwota kosztów zadania wynosi 25 368,00 zł. Realizatorem projektów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.
Kontynuacja programu
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2012 roku. Ustalił również termin składania do Oddziałów PFRON wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych dotyczących obszarów A, B, C, D, F i G programu do 31 lipca 2012 roku oraz wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu do 15 listopada 2012 roku. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl. Udziela ich również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie tel. 29 742 85 22 wew. (13).
I.S.

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl