Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 kwietnia 2024 r., imieniny Adolfa, LeonaKanalizacja, drogi i szkoły – tam głównie będą inwestować

(Zam: 05.07.2012 r., godz. 11.15)

Gmina w 2012 r. na inwestycje chce przeznaczyć łącznie 5 346 332 tys. zł, z czego 1 820 906,87 zł pochodzi ze dochodów własnych, reszta to pożyczki i dotacje.

Koszt całkowity rozbudowy zaopatrzenia w wodę oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Długosiodle to 2 018 987 zł, w 2012 r. gmina wyda na to ze dochodów własnych 184 061,51 zł, 310 535,49 zł pochodzić będzie z pożyczek i obligacji, 1 524 390 zł z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Długosiodle i Kornaciskach oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Długosiodle kosztować ma 824 tys. zł, z czego tylko 271 825,49 zł pochodzić będzie ze dochodów własnych, reszta to dotacje. Wiele inwestycji skierowanych jest na drogi – ich poprawę, przebudowę, modernizacje przepustów. Przebudowa nawierzchni drogi Wólka Grochowa-Małaszek kosztować ma 600 tys. zł, z tego 260 tys. zł pochodzić będzie z dotacji (z Nadleśnictwa Wyszków i Urzędu Marszałkowskiego), 240 625,13 zł z obligacji i pożyczek, z budżetu gminy – 99 374,87 zł. Modernizacje dróg gruntowych w Sieczychach (6 tys. zł) i relacji Chorchosy-Augustowo (26 tys. zł) sfinansowane będą ze środków własnych. Za powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi Nowa Wieś-Ostrykół Dworski gmina zapłaci 31 tys. zł, za modernizacje przepustów na drogach w Dalekiem i w Zygmuntowie po 10 500 zł. Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Długosiodle kosztować będzie 126 500 zł, ulic Czwórki i Poświętne – 335 tys. zł, drogi w Łączce – 305 tys. zł, modernizacja drogi Olszaki-Adamowo – 20 tys. zł. W centrum Długosiodła ma powstać targowisko do sprzedaży stałej, inwestycja ta warta będzie 22 tys. zł. Gmina zyska ponadto kosiarkę bijakową za 26 tys. zł. Lato to dobry czas na przebudowy i remonty budynków szkolnych. Rozbudowa szkoły w Starym Bosewie o salę gimnastyczną wraz zapleczem to 8 190 zł wydane ze środków własnych, przebudowa dawnej sali (na cele społeczno-kulturalne) to koszt 510 tys. zł, z czego 188 587 zł ma pochodzić z pożyczek, 321 413 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przy PSP w Sieczychach i PSP w Dalekiem utworzone zostaną szkolne place zabaw, koszt każdego z nich to 135 tys. zł, z czego 71 150 zł pochodzić ma z pożyczek, 63 850 zł od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (na każdy plac). Szkoła w Chrzczance Włościańskiej ma być zaadaptowana na ośrodek przedszkolny, koszty tych prac to 98 480 zł, wydane ze środków własnych. Z większych inwestycji wymienić można ponadto rozbudowę i remont budynku OSP w Sieczychach na potrzeby świetlicy wiejskiej (70 tys. zł z budżetu gminy).
E.E.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta