Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyCzas podsumowań

Ikona
(Zam: 05.07.2012 r., godz. 11.27)

- Nadszedł długo oczekiwany koniec roku. Zanim jednak zabrzmi ostatni dzwonek i rozpoczną się wakacje, po dziesięciu miesiącach nauki trzeba podsumować pracę – mówił dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Zbigniew Szczerba. Dyrektor podziękował za wspólną pracę uczniom, nauczycielom i rodzicom.

W roku szkolnym 2011/2012 do Zespołu Szkół nr 1 uczęszczało 1080 uczniów. W placówce działają 23 oddziały klas podstawowych, 2 oddziały przedszkolne, 20 klas gimnazjalnych. W bieżącym roku szkolnym nauczało 100 nauczycieli.
Najlepszymi wynikami mogą pochwalić się uczniowie z klas podstawowych, których wychowawcami są: Helena Świderska, Edyta Jabłońska, Ewa Orzoł. Wśród gimnazjalistów klasy Jolanty Popławskiej, Bożeny Michalak i Ewy Zawiszy.
W Szkole Podstawowej wystawiono 92 oceny wzorowe, a w Gimnazjum 160. Niesklasyfikowanych było dwóch uczniów, promocji do następnej klasy nie otrzymało trzech uczniów. Osiem osób będzie pisało egzamin poprawkowy. Wystawiono 13 ocen nagannych z zachowania. Przyznano ponad 110 stypendiów pieniężnych dla najlepszych sportowców oraz za wybitne osiągnięcia.
Rada Rodziców przyznała stypendium dla dwóch prymusów: Pauliny Michalak i Franciszka Prusa. Ponadto szczególnymi osiągnięciami wykazali się: Weronika Kościeliska, Błażej Szurawski, Aleksandra Kowalik, Izabela Brejnak, Aleksandra Gołębiewska, Paulina Michalak, Miłosz Grzybowski, Marcin Jaszewski, Magdalena Oczkowicz.
Dyrektor podziękował uczniom za ciężką pracę, a także rodzicom i nauczycielom.
– Nie byłoby sukcesów uczniów, gdyby nie praca nauczycieli, a nasza praca byłaby próżna i daremna, gdyby nie pomoc rodziców.
Zbigniew Szczerba skierował również kilka słów do uczniów trzecich klas Gimnazjum.
– Jeszcze niedawno dopiero przyszliście do tej szkoły, a już teraz stajecie na rozdrożu dróg przed ważnymi wyborami. Wybieracie szkołę ponadgimnazjalną. Życzę, aby wybory były dobre i właściwe – podsumował.
W zakończeniu roku szkolnego uczestniczył wiceburmistrz Adam Warpas.
– Jakość edukacji to system naczyń połączonych. Są cztery elementy, które się na to składają: rodzice, nauczyciele, organ prowadzący i uczniowie. Każdy powinien się zastanowić, czy zrobił wszystko, aby tę jakość utrzymać. Świadectwo, które dziś otrzymujecie to nie tylko oceny, cyferki czy podpisy, ale właśnie wkład w tę jakość – powiedział.
Po przemówieniach dyrekcja wręczyła nagrody najlepszym uczniom oraz sportowcom. Pozostałym uczniom świadectwa wręczono w klasach.
I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl