Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 czerwca 2022 r., imieniny Pawła, PiotraCiąg dalszy kłopotów z 1%

(Zam: 12.10.2010 r., godz. 11.28)

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie” znowu nie otrzymało na czas pieniędzy pochodzących z 1% podatku dochodowego. Przyczyna jest podobna jak w roku ubiegłym – błąd przy wprowadzaniu danych do komputera.

W maju 2008 r. Bractwo Zabrodzkie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego i tym samym prawo do otrzymywania 1% podatku dochodowego. Aby z niego skorzystać, w listopadzie 2008 r. dostarczono do Urzędu Skarbowego w Wyszkowie wszystkie potrzebne dokumenty. Rozprowadzono kilkaset ulotek wśród mieszkańców powiatu wyszkowskiego i wołomińskiego z prośbą o podarowanie Bractwu 1 % podatku dochodowego. Wiele osób to uczyniło. Niestety, byli wzywani przez Urząd Skarbowy w Wyszkowie w celu dokonania korekty w zeznaniu podatkowym. Tłumaczono, że są kłopoty z wprowadzeniem danych do ogólnopolskiej bazy.

24 lutego 2009 r. Urząd Skarbowy po raz kolejny otrzymał wszelkie potrzebne dokumenty. Jedynie 4 podatnikom rozliczającym się w ostatnich dniach kwietnia umożliwiono przekazanie na rzecz Stowarzyszenia 1% swojego podatku dochodowego. W sumie uzyskano 124,20 zł, jednak kwota ta nie wpłynęła na konto organizacji.

2 grudnia 2009 r. prezes Stowarzyszenia pisemnie poinformował o tym fakcie Urząd Skarbowy w Wyszkowie, lecz ten nie podjął żadnych działań w sprawie. Minął już ponad rok i pieniędzy nadal nie ma.

Na początku roku 2010 Bractwo Zabrodzkie za pośrednictwem prasy lokalnej i ulotek zwróciło się z prośbą do ludzi dobrej woli o podarowanie 1% podatku dochodowego za rok 2009. W styczniu br. po raz czwarty podano do Urzędu Skarbowego w Wyszkowie: nr KRS, nr REGON i nr rachunku bankowego Stowarzyszenia.

Tym razem podatnicy przekazali łącznie 3424,10 zł. Pieniądze nie trafiły ponownie na konto Bractwa. 24 września prezes Stowarzyszenia osobiście udał się do Urzędu Skarbowego w Wyszkowie, aby poznać przyczyny. Uzyskał odpowiedź, że kwota jest już na koncie od połowy sierpnia 2010 r.
Po poszukiwaniach w Internecie udało się ustalić, że w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1%, według którego Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze, Bractwo Zabrodzkie ma przypisany numer rachunku bankowego innej organizacji z woj. podkarpackiego. Błąd najprawdopodobniej popełniono w Departamencie Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podczas tworzenia wykazu OPP. Natychmiast wysłano do właściwego departamentu pismo z prośbą o wyjaśnienie pomyłki oraz do Urzędu Skarbowego w Wyszkowie o pomoc w odzyskaniu przysługujących pieniędzy Stowarzyszeniu Zabrodzkiemu. US w Wyszkowie telefonicznie poinformował, że ubiegłorocznie pieniądze też trafiły na konto innej organizacji.
Zwrot pieniędzy będzie dość trudny i może trwać długo. Stowarzyszenie ma nadzieję, że uda się odzyskać należne kwoty z lat 2008 i 2009.

Zarząd Bractwa Zabrodzkiego serdecznie dziękuje Wszystkim Podatnikom, którzy ofiarowali swój 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie prosi o pamięć podczas wypełniania zeznania podatkowego za rok 2010. Może przyszły rok nie będzie pechowy.

W imieniu Zarządu Prezes Stowarzyszenia
Józef Kućmierowski

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl