Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaMiasto w skrócie

(Zam: 21.06.2012 r., godz. 11.32)

[w:] „Wyszkowiak” nr 25/2012 z 19 czerwca 2012 r.

Ocieplą szkoły
Urząd Miejski rozstrzygnął przetargi na ocieplenie gminnych szkół. Termomodernizację Gimnazjum nr 2 wykona firma Logos Krzysztofa Czarzastego z Olsztyna za 603 315,32 zł (rozpoczęcie prac 15 sierpnia), Zespołu Szkół w Rybienku Leśnym – PHU Simbud Grzegorza Kuligowskiego z Piaseczna za 480 927,56 zł (rozpoczęcie prac 2 lipca), Zespołu Szkół w Rybnie –Zakład Ogólnobudowlany Jerzego i Wojciecha Kuchtów z Nowych Wielątek za 272 605,23 zł (rozpoczęcie prac 15 sierpnia), Szkoły Podstawowej w Lucynowie –Zakład Usługowo Produkcyjny Gimex sp. z o.o. z Wyszkowa za 120 388,03 zł (rozpoczęcie prac 2 lipca).
Ludziom morza
W miejskim parku 30 czerwca o godz. 16.00 odbędzie się uroczystość z okazji 80. rocznicy uchwalenia Święta Dni Morza oraz Święta Marynarki Wojennej RP. W programie przewidziano m.in. okolicznościowe przemówienia, modlitwę, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i część artystyczną. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Wyszkowa.
Sesja 28 czerwca
W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 28 czerwca o godzinie 10.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. W programie przewidziano zmianę uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Rybienko Leśne w Wyszkowie, uchwały m.in. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów, planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rybienka Leśnego, wspólnej realizacji inwestycji z powiatem wyszkowskim, udzielenia pomocy finansowej powiatowi wyszkowskiemu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r., udzielenia absolutorium burmistrzowi. Swoje sprawozdanie z działalności w 2011 r. ma przedstawić także zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Telefon alarmowy
Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim działa bezpłatny numer alarmowy 29 743 77 88. Dzwoniąc można zgłaszać wszelkiego rodzaju awarie i problemy z infrastrukturą miejską. Informacje trafiać będą do wydziału Gospodarki komunalnej, mieszkalnictwa i rolnictwa, którego pracownik podejmie dalsze kroki. W gminie działa też system powiadamiania sms o zagrożeniach. Wystarczy wysłać sms na numer 664 07 91 91 o treści „ZAGROZENIAWYSZKOW”.
Oprac. J.P.

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl