Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 21 kwietnia 2024 r., imieniny Anzelma, BartoszaNajważniejsza jest dobra współpraca

(Zam: 21.06.2012 r., godz. 11.36)

Rozmowa z wójtem Zabrodzia, Adamem Ołdakiem o inwestycjach, budżecie i sposobie na jednogłośne absolutoria.

„Wyszkowiak”: - Co trzeba robić, jaki mieć sposób, aby mieć, jak w Pana przypadku, tak duże poparcie Rady i corocznie otrzymywać jednogłośne absolutoria?
Adam Ołdak
: - Najważniejsza jest systematyczna praca i zaangażowanie na rzecz gminy i jej mieszkańców. Dzięki temu z roku na rok możliwy jest dalszy rozwój naszej gminy. W mojej ocenie ważnym elementem jest wysoki poziom inwestycji w stosunku do możliwości budżetowych.
Absolutorium jest oceną mojej pracy, więc udzielone jednogłośnie jest dla mnie pochwałą i zachęca do dalszej pracy. Rok 2011 był dobrym rokiem dla gminy Zabrodzie, udało się zrealizować ważne dla mieszkańców inwestycje, chociaż potrzeb jest jeszcze bardzo dużo. Dotychczas wszystkie absolutoria były udzielane jednogłośnie, ale świadczy o tym, że udało mi się znaleźć sposób na dobrą współpracę z Radą Gminy, która tak samo jak pracownicy urzędu wspiera mnie w codziennej pracy – za co wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.

Jak wyglądał budżet gminy w 2011r za realizację, którego otrzymał Pan absolutorium?
- Zabrodzie jest niewielką gminą liczącą 5 700 mieszkańców, wobec czego budżet naszej gminy jest także niewielki, ale jego wielkość była znacznie zwiększona dzięki pozyskanym środkom przede wszystkim z Unii Europejskiej. Jak wspomniałem, 2011 r. był dobrym rokiem dla naszej gminy, ale nie ukrywam, że zarazem bardzo trudnym pod względem realizacji. Kryzys finansowy, który dotknął nasz kraj, niestety wpływa także na sytuację finansową w gminach, skutkując przede wszystkim zmniejszonymi wpływami do budżetów gmin np. z PIT. Mimo wszystko udało się zrealizować ważne dla mieszkańców inwestycje, które w większości finansowane były ze środków pozyskanych. Łącznie na inwestycje przeznaczyliśmy 5 mln zł, tak wysoki poziom inwestycji utrzymujemy od początku mojej pierwszej kadencji. Wykorzystujemy możliwości, jakie daje nam Unia Europejska, inwestując ponad nasze możliwości. W 2011 r. osiągnęliśmy dochody w wysokości 18 mln 653 tys. zł, natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 19 mln 620 tys. zł.

Wspomniał Pan, że ubiegły rok był dobry dla gminy, co udało się zrobić i jakie inwestycje zrealizować?
- Zrealizowane zostały inwestycje o łącznej wartości 5 mln zł. Niestety, nie na wszystkie potrzebne dla mieszkańców inwestycje można pozyskać środki zewnętrzne, najtrudniej jest otrzymać dofinansowanie na drogi o znaczeniu lokalnym. Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji z pewnością należy budowa kanalizacji w Zabrodziu, Zazdrości i Niegowie oraz wodociągu w Mościskach, Przykorach, Obrąbie, Karolinowie, Kicinach, Adelinie i Lipinach. Ważną inwestycją była przebudowa ulicy Starowiejskiej w Zabrodziu.
W ubiegłym roku udało nam się również zrealizować projekt pn. „Zintegrowana e-Platforma informacyjna Gminy Zabrodzie”.
Poza tym dzięki bardzo dobrej współpracy z Mazowiecką Spółką Gazownictwa udało się wybudować sieć gazową w miejscowości Mostówka oraz w części miejscowości Choszczowe. Inwestycja obejmowała wykonanie sieci gazowej o łącznej długości 14 km.

W ostatnich latach inwestuje Pan w budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, modernizację stacji uzdatniania wody w Niegowie – czy to jest priorytet w inwestycjach?
- Rzeczywiście odkąd rozpocząłem pracę w urzędzie, przez dwa lata zanim zostałem wójtem, odpowiedzialny byłem za gminne inwestycje i to wtedy rozpoczęliśmy wodociągowanie oraz budowę kanalizacji, bo taka była potrzeba. W stosunku do ościennych gmin byliśmy pod tym względem na szarym końcu. Do wodociągów podłączonych było około stu nieruchomości, a do kanalizacji około trzydziestu w Niegowie, Zazdrości i Zabrodziu, długość sieci wynosiła zaledwie kilka kilometrów. Dziś mamy ponad 100 km sieci wodociągowej i 40 km kanalizacyjnej, do obu sieci łącznie podłączonych jest ponad 1600 nieruchomości.
Niestety, są to trudne do realizacji inwestycje, często niszczy się drogi, a po zakończeniu prac nie widać wizualnie efektów. Inwestycje często powodują konflikty na linii właściciel nieruchomości a urząd, wynikające np. z konieczności wejścia na prywatne posesje.

Niewątpliwie gmina jest liderem w realizacji projektów w ramach Kapitału Ludzkiego. Jak udaje się Panu pozyskiwać środki na ten cel?
- Zrealizowaliśmy bądź jesteśmy w trakcie realizacji ponad trzydziestu projektów, które w całości finansowane są z funduszy Unii Europejskiej. Pozyskaliśmy ponad 10 mln zł na realizację przeróżnych bezpłatnych projektów dla mieszkańców skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. W ramach tego programu w gminie funkcjonują trzy bezpłatne przedszkola w Adelinie, Kicinach oraz Zabrodziu, nauczyciele oraz kadra zarządzająca korzysta z bezpłatnych studiów podyplomowych oraz szkoleń. Ponadto, pełnoletni mieszkańcy korzystają z kursów zawodowych a dzieci i młodzież z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, kursów tańca, bezpłatnych wycieczek i obozów. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy dwanaście takich projektów za łączną kwotę 2 mln 366 tys. zł.
Rozmawiała Izabela Sobczak

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta