Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 lipca 2022 r., imieniny Malwiny, TeodoraPotrzebne rodziny zastępcze

(Zam: 21.06.2012 r., godz. 11.50)

Mimo iż świadomość oraz wiedza na temat rodzicielstwa zastępczego wśród nas jest coraz większa, wciąż brakuje rodzin, które podjęłyby się trudu rodzicielstwa zastępczego. – Szukamy takich rodzin, bo jest ich zdecydowanie za mało – tłumaczy dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystyna Kurowska.

W 2011 roku na terenie powiatu wyszkowskiego funkcjonowało 77 rodzin zastępczych, w tym 65 spokrewnionych z dzieckiem, a 8 niespokrewnionych. W ubiegłym roku łącznie w rodzinach zastępczych przebywało 107 dzieci. Na podstawie postanowienia sądu utworzono 14 nowych rodzin zastępczych, gdzie umieszczonych zostało 27 dzieci. W funkcjonującej na terenie powiatu zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego umieszczonych było 6 dzieci.
W tym roku zarówno liczba rodzin zastępczych, jak i dzieci w niej umieszczanych, zmalała. Obecnie funkcjonuje 61 rodzin zastępczych, w tym 32 spokrewnione, a 26 niespokrewnionych. Łącznie rodziny te sprawują opiekę nad 84 dzieci.
W 2012 roku utworzono trzy nowe rodziny zastępcze niezawodowe, w których umieszczono 6 dzieci. Do zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego trafiło 2 dzieci.
W ubiegłym roku do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach trafiło 17 małoletnich, ośmioro do placówki interwencyjnej, pozostali do socjalizacyjnej. W tym roku w Domu Dziecka w Dębinkach umieszczono troje dzieci.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o pieczy zastępczej PCPR wskazał limit rodzin zastępczych na dany rok kalendarzowy. I tak prognozuje się, że w przeciągu trzech lat liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej wzrośnie, co oznacza, że potrzebne będą rodziny zastępcze, które zaopiekują się tymi dziećmi. Kierunek działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie idzie w stronę zwiększenia liczby rodzin zastępczych. Dążenia będą zmierzały również w stronę utworzenia rodzinnego domu dziecka.
Jak wynika z powyższych danych, stosunek ilości rodzin zastępczych do ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej różni się. Ustawa z 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zakłada, że przez najbliższe kilka lat domy dziecka będą zlikwidowane, a dzieci znajdą opiekę właśnie w rodzinach zastępczych.
I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl