Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyMiasto w skrócie

(Zam: 14.06.2012 r., godz. 11.42)

[w:] „Wyszkowiak” nr 24/2012 z 12 czerwca 2012 r.

Będą budować Zakolejową i Sikorskiego
Burmistrz ogłosił przetarg na budowę ulicy Zakolejowej (na odcinku od ul. Pułtuskiej w stronę ul. Serockiej) oraz ul. Gen. Wł. Sikorskiego (na odcinku od alei Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Zakolejowej). Prace obejmować będą m.in. wycinkę dwudziestu ośmiu drzew, karczowanie krzewów, budowę krawężników, nawierzchni asfaltowej, zjazdów, progów zwalniających, ciągu pieszo-rowerowego, montaż znaków drogowych. Termin składania ofert upływa 22 czerwca.
Przetarg na remizę
Do 15 czerwca w Urzędzie Miejskim można składać oferty w przetargu na remont i przebudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie.
„Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek?”
Pod takim hasłem przebiegała tegoroczna II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci, którego organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a współorganizatorem gmina Wyszków. Jego celem było m.in. poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. W Urzędzie Miejskim, za udział i dobre wyniki w konkursie, nagrody wręczyli: zastępca burmistrza Adam Warpas oraz kierownik placówki terenowej KRUS Paweł Abramczyk. W kategorii klas 0-III (napłynęły prace 65 uczniów) I miejsce zajęła Anna Puławska (SP w Łosinnie), II – Ilona Siejak (SP w Leszczydole Starym), III – Katarzyna Kowalska (SP w Leszczydole Nowinach); kategoria klas IV-VI (napłynęły prace 32 uczniów): I – Natalia Suchta (Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach), II – Aleksandra Puławska (SP w Łosinnie), III – Julia Gąsiewska (ZS w Leszczydole Nowinach).
Szkolenie dotyczące zmian w gospodarce odpadami
Z inicjatywy wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego i burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego w poniedziałek 21 maja w Wyszkowie odbyło się spotkanie szkoleniowe poświęcone najistotniejszym kwestiom nt. opracowywania i podejmowania uchwał związanych z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele samorządów gminnych z Mazowsza.
– To próba pomocy dla państwa, przekazania informacji, w jakim kierunku powinniśmy iść, jak łatwo i sprawnie wprowadzić zmiany i nowe procedury, wskazać, gdzie mogą pojawić się problemy i trudności związane z wprowadzaniem ustawy – mówił Andrzej Tokarski, dyrektor Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
Oprac. J.P.

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl