Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 13 czerwca 2021 r., imieniny Antoniego, Lucjana

Twardy gracz

(Zam: 14.06.2012 r., godz. 11.46)

Rada Gminy w Zabrodziu udzieliła wójtowi Adamowi Ołdakowi absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok. Radni dali wyraz uznania nie tylko poprzez jednogłośne głosowanie, były też podziękowania za współpracę i pochwały za gospodarność. – Jest pan twardym graczem – podsumował Jan Getka.

Budżet gminy Zabrodzie w 2011 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 18,7 mln zł, po stronie wydatków (po zmianach) kwotą 20,9 mln złotych.
Główne dochody gminy w 2011 roku pochodziły z subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Kwota dochodu to 6 mln 977 tys. 386 zł. Najwięcej w ubiegłym roku gmina wydała na oświatę (7 mln 646 tys. 341 zł), opiekę społeczną (3 mln 023 tys. 006 zł) i inwestycje (5 mln 116 tys. 726 zł).
Jednym z głównych czynników składających się na kształt gminnego budżetu są wydatki inwestycyjne, które w 2011 roku stanowiły 25 procent ogólnych wydatków. Najważniejszymi inwestycjami, którymi zajmowała się gmina były m.in.: przebudowa ulicy Starowiejskiej w Zabrodziu za kwotę 1 mln 35 tys. 715 zł, przebudowa drogi powiatowej Zabrodzie-Adelin 150 tys. zł (jako pomoc dla powiatu), przebudowa drogi transportu rolnego ulicy Cichej w Dębinkach za kwotę 299 tys. 180 zł, budowa wodociągu w Adelinie, Dębinkach i Lipinach (433 tys. 220 zł), budowa wodociągu w miejscowościach Mościska, Przykory, Obrąb, Karolinów-Kiciny (585 tys. 524 zł), budowa kanalizacji sanitarnej Zabrodzie-Zazdrość-Niegów (1 mln 835 tys. 040 zł). Ponadto w ubiegłym roku zmodernizowany został Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu za kwotę 69 tys. 999 zł. Przeprowadzono również informatyzację Urzędu pn. „Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie”, która w 85 procentach została pokryta z funduszy Unii Europejskiej. Gmina do inwestycji dołożyła 634 tys. 600 zł.
Wójt Adam Ołdak po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu podziękował radnym i sołtysom.
– To był dobry rok zarówno dla mnie, jak i dla Rady. Dziękuję za wsparcie, ta pomoc jest bardzo ważna. Wiem, że zawsze można zrobić więcej, ale robimy tyle, na ile nas stać – dziękował.
W imieniu mieszkańców Zabrodzia, jako radny gminny i radny powiatowy głos zabrał Jan Getka.
– Patrząc z tych trzech punktów widzenia, wszystkie moje oceny są pozytywne. Nasza gmina, choć powoli, to jednak pięknieje. Jest pan twardym graczem. Gmina ma dobrego gospodarza – podsumował.
Rada Gminy jednomyślnie zagłosowała za udzieleniem wójtowi absolutorium.
I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl