Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 listopada 2020 r., imieniny Adeli, Klemensa

Laureaci wyłonieni

Ikona
(Zam: 22.03.2012 r., godz. 10.23)

„Warszawska Syrenka” to konkurs recytatorski z wieloletnią tradycją, w którym biorą udział kolejne już pokolenia dzieci i młodzieży. Gminne eliminacje odbyły się 14 marca, zwycięzcy będą reprezentować gminę w etapie powiatowym.

Głównym celem „Warszawskiej Syrenki” jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, a także wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury. Szczególną wartością konkursu jest jego kulturotwórcza siła, polegająca na żywym kontakcie ze słowem, z największą polską i światową poezją. W tegorocznych eliminacjach gminnych wzięło udział 25 uczniów, wytypowanych z sześciu szkół podstawowych i dwóch gimnazjów. Wszystkich wystąpień wysłuchała komisja konkursowa w składzie: Teresa Kośnik, Teresa Paradowska, Ewa Karczewska i Jolanta Szyszkowska. W powiatowych eliminacjach wezmą udział recytatorzy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca w swoich kategoriach. Gminę Długosiodło reprezentować będą: w kategorii klas 0-III Jakub Kaniewski z PSP w Długosiodle i Łucja Kuczyńska z ZS w Starym Bosewie, w kategorii klas IV-VI Natalia Pakieła i Paulina Puścian z ZS w Starym Bosewie, a w kategorii klas gimnazjalnych Mariusz Śniadała i Michał Gąsiewski z GP im. Armii Krajowej w Długosiodle. Recytatorzy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i nagrodami książkowymi. Ewa Krysiak, dyrektor Centrum Kultury w Długosiodle, podziękowała za udział w konkursie uczniom i nauczycielom, przygotowującym swoich podopiecznych do eliminacji i zaprosiła na przyszłoroczną „Warszawska Syrenkę”. Przypomniała też, że laureaci ubiegłorocznej edycji reprezentowali gminę podczas eliminacji wojewódzkich, organizowanych przez Mazowieckie Centrum Kultury w Warszawie.

Opr. E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl