Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 listopada 2020 r., imieniny Błażeja, Saturnina

Oburzeni na działanie koalicji

Ikona
(Zam: 22.03.2012 r., godz. 10.59)

- Uważamy, że mieszkańcy Wyszkowa zostali oszukani – tak o zrealizowanej w ubiegłym roku przebudowie odcinka i Armii Wojska Polskiego mówi sześcioro powiatowych radnych z opozycji. Zarzucają władzom powiatu, że nie dotrzymały umowy z samorządem gminy Wyszków, która dołożyła do inwestycji więcej niż było ustalone.

W tej sprawie w Starostwie Powiatowym opozycyjni radni zwołali w piątek 16 marca konferencję prasową. Krzysztof Chmiel, Bogusław Frąckiewicz, Teresa Jastrzębska, Urszula Mikołajczyk, Wojciech Nowakowski, Waldemar Sobczak zaprezentowali oświadczenie (jego treść publikujemy poniżej), w którym podkreślili, że gmina Wyszków zapłaciła dużo więcej niż powinna.
- Chodzi o to, żeby dotrzymywać uzgodnień, bez względu na to czy są pisane, czy nie – zaznaczył Waldemar Sobczak.
- Okazuje się, że siedemdziesiąt dwa procent inwestycji pokryła gmina – zauważył Wojciech Nowakowski.
Zdaniem opozycyjnych radnych, wyszkowski samorząd był zobowiązany do pokrycia tylko 50 proc. kosztów wkładu własnego.
- Żeby współpraca się układała, to gmina i powiat powinny się wzajemnie szanować, rozwiązywać problemy dla dobra mieszkańców – oświadczyła Teresa Jastrzębska.
Przedstawiciele opozycji uznali, że pieniądze, których powiat nie wydał na ul. I AWP, powinien przeznaczyć na inwestycje w gminie Wyszków. Bogusław Frąckiewicz zaznaczył, że dofinansowanie gminy Wyszków do ul. I AWP w 2009 r. wyniosło 1 300 000 zł, 2010 r. – 20 000, 2011 r. – 975 500 zł.
Radni mówili także o nierównym traktowaniu samorządów.
- Na sesjach wyrażałem swoje niezadowolenie, że do inwestycji w gminie Długosiodło czy innych dokłada się więcej niż to wynika z umowy – podkreślił Waldemar Sobczak.
Przedstawiciele opozycji skrytykowali też wygląd przebudowanego odcinka ul. I AWP – nie podobają się im m.in. pozostawione stare słupy energetyczne, wysunięte w stronę chodnika skrzynki energetyczne. Waldemar Sobczak, odpowiedzialnością za taki stan rzeczy obarcza obecnie rządzącą w powiecie koalicję.
- Wniosek na tę ulicę był złożony, kiedy byłem wicestarostą. Zorganizowaliśmy co najmniej dwukrotnie spotkania z mieszkańcami I AWP, wyjaśniliśmy z burmistrzem wszelkie niuanse. Była zgoda ponad 90 procent mieszkańców na projekt – mówi. – Później, kiedy zostałem radnym opozycyjnym, tę „działkę” przejął wicestarosta Bocian i on nadzorował dalej tę inwestycję. Myślę, że odpowiedzialność za jej realizację spada na obecny zarząd i koalicję rządzącą – dodaje.

Odpowiedź władz
W odpowiedzi na zarzuty radnych, w poniedziałek 19 marca swoją konferencję prasową zwołał wicestarosta Zdzisław Bocian z udziałem naczelników Starostwa. Wspomniał, że w 2010 r. Waldemar Sobczak zorganizował dwa spotkania z mieszkańcami na temat przebudowy ul. AWP.
- Że te skrzynie takie są, a nie inne, że są w takich miejscach, to przewidywał projekt wykonany pod nadzorem pana Sobczaka. To nie Bocian, nie Sędziak takie skrzynie zaprojektowali – oświadczył. – One zostały zaproponowane przez projektanta i przyjęte. W trakcie realizacji tego zmienić nie można.
Wspomniał o nadal niezdemontowanych, starych słupach energetycznych.
- Przebudowa instalacji elektrycznej nie jest wymagana, żeby ten projekt uzyskał dofinansowanie, ale uważaliśmy, że nie można wykonać nawierzchni, chodników, parkingów bez likwidacji starych słupów oświetlenia ulicznego.
Odpierał zarzut dotyczący problemów z odprowadzeniem wody deszczowej.
- Powiat ma obowiązek odprowadzić wodę z pasa drogowego i drogi, nie z posesji – oświadczył. – Każdy samorząd może wykonywać zadania tylko w takim obszarze, na jaki mu przepisy pozwalają. Nie możemy finansować prywatnych posesji.
Starostwo obliczyło, że na ul. I AWP (odcinek od ul. Prostej do Pułtuskiej) jest około osiemdziesięciu posesji, a koszt jednego przyłącza energetycznego to średnio dwa tysiące złotych.
- Uważacie, że powiat z burmistrzem nie znalazłby po osiemdziesięcąt tysięcy złotych przy 3,5 mln zł kosztów inwestycji? Nie chodzi o to, że nie mógłby znaleźć, ale nie mógł tego zrobić, bo nie ma takiego tytułu prawnego. Właściciele posesji muszą się przyłączyć sami. Słupy zostały dlatego, że mieszkańcy wbrew deklaracjom się nie podłączyli – poinformował Z. Bocian. – Skrzynie zostały wbudowane w pasie drogowym drogi powiatowej. Energetyka zakłada, że mogą one być tylko w miejscach ogólnodostępnych. Nie mogą być na posesjach. Zostały wbudowane w naszym pasie. W projekcie mieliśmy je wbudować w chodnik. Poleciłem, by za zgodą mieszkańca posesji, wbudować je przy chodnikach.
Dodał, że sygnalizacja na skrzyżowaniu z ul. Pułtuską została zaplanowana w ramach projektu.
- Nie mogliśmy w trakcie realizacji inwestycji wyłączyć tej sygnalizacji z zadania. To był dokument i należało go wykonać – stwierdził. – Okazało się w trakcie eksploatacji, że nie jest ona dostosowana do potrzeb Wyszkowa. Ale to też nie jest moja wina, projekt został wykonany kilka lat temu i został zrealizowany.
Starostwo dopiero po zakończeniu inwestycji przygotowało nową organizację ruchu na tym skrzyżowaniu. Również sygnalizacja na skrzyżowaniu z ul. Prostą, zdaniem wicestarosty, nie spełnia oczekiwań. Starostwo ma problem ze skontaktowaniem się z wykonawcą instalacji, która jest odpowiedzialna za realizację napraw gwarancyjnych.
- Od kilku dni instalacja funkcjonuje czasowo. Prywatna, wyszkowska firma włączyła ją, od producenta ubiegamy się o sterowniki do niej, kiedy je zdobędziemy, sygnalizacja zostanie naprawiona – zapewnia Zdzisław Bocian.
Mówił też o dofinansowywaniu inwestycji powiatowych przez gminy.
- Powiat oczekuje od samorządów wsparcia, jakie one są w stanie wyegzekwować. Jeśli dany samorząd nie może jakichś pieniędzy wyłożyć, nie oznacza to, że powiat nie będzie realizował inwestycji. Będziemy robić, ale mniej – deklarował. – Nie mogę się zgodzić z tym, że nie było dofinansowania 50 na 50 proc. Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że powiat poniósł pewne wydatki przy realizacji ul. I AWP, które były kosztami niekwalifikowanymi.
W umowie między Starostwem a gminą Wyszków nie ma mowy o 50-procentowym dofinansowaniu przez wyszkowski samorząd. Wymieniona jest tylko kwota, jaką zadeklarował przeznaczyć na zadanie.
- Ja też oczekuję, że ta ulica będzie wizytówką miasta i myślę, że to się stanie niebawem. Nie mogę zaręczać, jakie oczekiwania mają radni podpisani pod oświadczeniem. Z tym nie dyskutuję – oznajmił wicestarosta.
J.P.


***
Oświadczenie
My Radni Powiatu z gminy Wyszków wyrażamy swoje oburzenie i sprzeciw dla działań koalicji rządzącej i Zarządu Powiatu Wyszkowskiego dotyczących finansowania i realizacji inwestycji pn. przebudowa ul. I AWP w Wyszkowie. Uważamy, że mieszkańcy Wyszkowa zostali oszukani!
Całość zadania (odcinek od ul. Prostej do ul. Pułtuskiej) kosztowała niebagatelną kwotę 3 558 160 zł, w tym dofinansowanie unijne. Zarząd Powiatu przed realizacją zadania uzgodnił z Gminą Wyszków, że wkład własny poza środkami unijnymi zostanie solidarnie podzielony pomiędzy samorządem powiatowym i gminnym – 50 %/50 %. Dziś wiemy, że pomimo dokonanych uzgodnień Gmina Wyszków, a de facto jej mieszkańcy, zapłacili za inwestycję około 1 mln złotych, a Powiat tylko 346 tys. złotych, co stanowi 72 %, a nie uzgodnione 50 %.
Jako mieszkańcy oczekiwaliśmy, że jedna z największych ulic Wyszkowa będzie wizytówką miasta i jednocześnie siedziby powiatu. Niestety, efekt końcowy odbiega znacznie od oczekiwań. Wystarczy wspomnieć o pozostawionych słupach energetycznych, niewkomponowanych w otoczenie skrzynkach energetycznych, problemach z przyłączami mediów, problemach z odprowadzaniem wody deszczowej, złych rozwiązaniach komunikacyjnych na skrzyżowaniu z ulicą Pułtuską, opóźnieniach w realizacji inwestycji, czy zajęciu gruntów prywatnych właścicieli. Do dnia dzisiejszego nie możemy się doczekać sprawnie działającej sygnalizacji na skrzyżowaniu z ulicą Prostą.
Doceniając determinację Burmistrza i Radnych Wyszkowa uważamy, że „zaoszczędzone” na Gminie Wyszków środki finansowe w wysokości 628 500 zł powinny być przeznaczone na kolejne istotne dla miasta i gminy inwestycje. Mamy nadzieję, że Burmistrz i Radni wnikliwie zbadają sprawę i wyciągną z niej wnioski na przyszłość.
Liczymy również na solidarność w tej sprawie pozostałych radnych Powiatu Wyszkowskiego wybranych przez mieszkańców Gminy Wyszków.

Krzysztof Chmiel
Bogusław Frąckiewicz
Teresa Jastrzębska
Urszula Mikołajczyk
Wojciech Nowakowski
Waldemar Sobczak

Komentarze

Dodane przez Nie, Nie, Nie, w dniu 22.03.2012 r., godz. 19.23
Absolutnie nie przekonują mnie ci oburzeni! Pani Jastrzębska ex małżonka Janusza Jastrzebskiegi, którą w listopadzie wybraliście na radna a w grudniu w nagrodę zafundowała nam mega POdwyżkę 24% za wodę i ścieki
Dodane przez Julka, w dniu 22.03.2012 r., godz. 20.26
Frackiewicz chłopie! Polityka nie jest twoją najmocniejszą stroną, orka niedługo...
komentarz
Dodane przez komentarz, w dniu 23.03.2012 r., godz. 11.47
Polska posiada, w stosunku do innych państw UE bardzo słabo rozwiniętą sieć miejskich dróg rowerowych. Jednakże liderem pod względem ilości dróg rowerowych jest Gdańsk (ponad 80 km). W kilku miastach Polski Rady Miast wprowadziły zasadę obowiązku budowania dróg rowerowych w trakcie poważnych remontów dróg, o ile to tylko możliwe (np. Warszawa, Łódź, Zamość, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Radom). W praktyce jednak zasada ta jest często ignorowana. Problemem wielu polskich miast jest też niska jakość dróg rowerowych. Wiele z nich to drogi źle zaprojektowane, niefunkcjonalne, o nieodpowiedniej nawierzchni, a nawet zagrażające bezpieczeństwu użytkowników. Dobra nawierzchnia powinna być wyłożona tartanem.
do komentarza
Dodane przez adek, w dniu 23.03.2012 r., godz. 13.44
A skąd na to wszystko wziąć pieniądze? To po pierwsze. Czy drogi rowerowe są aż tak ważne biorąc pod uwagę np. stan w jakim są szpitale i publiczna służba zdrowia w ogóle? Brak jest pieniędzy na przyzwoite wypłaty dla tzw. budżetówki, choćby dla strażaków a policja nie ma na benzynę do samochodów. To po drugie. Polska to nie Holandia i przeciętny człowiek ( uwaga: podatnik - płatnik) na rowerze nie jeździ a większość tych którzy jeżdżą robią to jedynie od wiosny do jesieni bo w zimę nie da się wytrzymać. To po trzecie. Duża część rowerzystów to zwykli lanserzy. Mają super wypasione "górale" ale nie jeżdżą w terenie tylko po ścieżkach w parkach i narzekają, że zadki ich bolą od jazdy po kostce betonowej! To po czwarte Tartan to tworzywo sztuczne czyli materiał nieekologiczny. To po piąte. Bez urazy ale popatrz na temat ścieżek rowerowych także i z tej strony :)
Dodane przez golem, w dniu 23.03.2012 r., godz. 22.45
pudżetówka a policja nie ma na benzynę.... pajacowanie! ale ma na emerytury dla nieróbstwa Po 15 latach walenia.
od Frackiwicza daleko
Dodane przez Anonim, w dniu 24.03.2012 r., godz. 20.56
Chłop poczciwy, zrobi „orkre” jak nie w polu to przy pracy społecznej dla mieszkańców Drogoszewa i nie tylko. Bo jako jeden z niewielu Radnych Powiatowych nie zabiega tylko o swoje ! Choć Rybienko Leśne, Deskurów, Ślubów nie jest w jego sołectwie to dba jak o swoje, za co my mieszkańcy składamy podziękowania, bo na radnych z poprzednich kadencji (a nawet Burmistrza) nie mogliśmy liczyć. Obraz tego jak zaniedbali chociażby Rybienka widać do dziś, ale sytuacja się zmienia miejmy nadzieję, że za kilka lat i my będziemy mieli: drogi, chodniki i ścieszki rowerowe.
Dodane przez Jan4P, w dniu 25.03.2012 r., godz. 08.33
Nikt chyba nie podważ azasług pana Frąckiewicza. Znam bardzo dobrze lewą stronę Wyszkowa i wiem, ze zaniedbania są nawet kilkudziesiecioletnie. Polityka to jednak coś więcej niż koniunkturalne konferencje organizowane przez ludzi, którzy nie mają się czym pochwalić. Pani Jastrzębska i jej cały sztab w PWiK złotówki nie potrafili ściągnąć na inwestycje postanowili ściągać je z naszych kieszeni. Podwyżka za wodę goni podwyżkę. Panie Waldku potwierdza pan, to że im mniejszy żłób tym większy krzyk! Frąckiewicz nie pasuje do tego towarzystwa, to prawda.
Dodane przez Wlad, w dniu 25.03.2012 r., godz. 11.01
Wszyscy jesteście siebie warci. Nie broniąc Bociana. Niedaj Boze, żeby teraz co chwila wzorem tego co się dzieje w sprzedajnych obcych mediach og.polskich "pseudo opozycja" fundowała nam konferencje. Ciekawi mnie co i za co zamierza zrobić w tym roku pani prezes, czy znów te jej wizje pokryjemy z naszej kieszeni?
Dodane przez Kolo, w dniu 25.03.2012 r., godz. 12.31
Mam pomysła na hasło wyborcze dla radnej Jastrzębskiej :) "Głosujcie na mnie ja Was nie zawodze - POdwyżki to moja specjalność"
Dodane przez Grześ, w dniu 25.03.2012 r., godz. 15.53
Proszę się nie kompromitowć jeszcze bardziej. Sobczak odwraca kota ogonem. Znaleźli sobie temat, czyżby jakieś wybory się zbliżały?
Samorzady to maja trudno sciemiac-takie czasy!
Dodane przez Zolza, w dniu 25.03.2012 r., godz. 16.09
Oswiadczenie radnych powiatu nie poprawi zaufania do samorzadu powiatowego i gminnego,juz nawet dlatego ze od lat dzialania w tym zakresie sa faktycznie antyinfrastrukturalne.Aby zapobiec wywarzaniu drzwi omawianym zebraniem postanowiono otworzyc drzwi ktore zamkneliscie na dobre.Choc tak naprawde chodzilo wlasciwie o remont ostatniej czesci IAWP i dokonczenie przed laty rozpoczetej budowy sciezki rowerowej.Tak niewiele,a jednak znikome zaangazowanie w realizacje tego projektu.Domyslam sie z dokonczeniem budowy obwodnicy rowniez w tej akurat czesci Wyszkowa bedzie zapewne podobnie,bo przeciez deszcze moga utrudniac prace budowlane,robotnicy leniwi i firmy nie takie,Bug blisko to i bobry moga utrudniac, a takze mozliwe jakies wykopaliska!
Dodane przez O.N.A., w dniu 25.03.2012 r., godz. 19.40
Koalicja POPiS - dobre sobie, co was właściwie postkomuszki łączy oprócz wspólnej przeszłości?
Dodane przez Ken, w dniu 26.03.2012 r., godz. 09.04
Nudzi się wam? Płacz nad rozlanym mlekiem.
Dodane przez Sebastjan, w dniu 26.03.2012 r., godz. 09.35
Grześ z choinki się urwałeś wybory właśnie się skończyły a tobie wyrażnie odpowiada jak kantują nas nasi włodaże
Do nie nie nie
Dodane przez Anna, w dniu 26.03.2012 r., godz. 11.41
PWiK " zafundowało " podwyżki około 5% na wodę i ok 5% na ścieki a nie 24%, a także przebudowaną oczyszcalnie i nie trzeba płacić milionowych kar za ścieki , na którą zdobyło 6mln dotacji, a teraz modernizuje stację wodociągową, bo wszyscy chyba chcą mieć wodę.A obiekty (oczyszczalnia i stacja) były stare i w stanie całkowitego wyeksploatowania .
do ani
Dodane przez andrzej, w dniu 27.03.2012 r., godz. 08.20
Podwyżka była 24 % . Z wypowiedzi " nie nie nie" jasno wynika, że chodzi o 2010 rok - rok wyborów. W listopadzie wybory/ i kampania wyborcza/ a w pażdzirniku u Burmistrza wniosek o podwyżki/24%/. Nikt w kampanii nawet o tym nie wspomniał. Fałsz i obłuda oraz lekceważenie mieszkańców.
Do klakiera Ani
Dodane przez Nie, Nie, Nie, w dniu 27.03.2012 r., godz. 10.27
To w przeciągu niecałego roku PO-leciało razem 29% !!! jeszcze lepiej. Jaka dotacja , pożyczka z WFOŚ to żadna dotacja. Tatuś czy mamusia "pracuje" u Jastrzebskiej? 29%, 29%, 29%, 29%, 29%,29%, 29%, 29%!!! Rekord! Dziękujemy wam platformo!
Widzę i obserwuję
Dodane przez Widz, w dniu 27.03.2012 r., godz. 13.17
Oj coś mi się zdaje, że ta kolorowa oPOozycja w tym swoim całym śmiesznym oburzeniu uzyskała w opinni publicznej efekt odwrotny od spodziewanego. Panie Węgielek cała ta szopka była potrzebna do wdrapania sie na koleiny POd-żłobek w strukturach regionalnych. To się i panu udało.
Dodane przez Zdzich, w dniu 27.03.2012 r., godz. 15.42
No tak to informacja dnia. Sobczak ze świtą (chyba cały autobus) PO-dbili Ostrołękę. W drodze PO-wrotnej to musiał być "Wesoły autobus"
Dodane przez xy, w dniu 28.03.2012 r., godz. 09.14
Dotacja jest bezwzwrotna, to nie pożyczka.
Dodane przez oruid, w dniu 29.03.2012 r., godz. 09.18
Prosze mi pokazać porozumienie, umowę, z której czarno na białym będzie wynikało, że Powiat z Miastem uzgodnił takie a nie inne zasady finansowania inwestycji (po 50%). A tak między bogiem a prawdą, to inwestycja została zrealizowana rzeczywiście ch.... Ktoś powinien za to beknąć.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl