Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 31 października 2020 r., imieniny Augusta, Saturnina

Z młodzieżą o lokalnych sprawach

Ikona
(Zam: 15.03.2012 r., godz. 07.53)

Niemal dokładnie w 510. rocznicę nadania Wyszkowowi praw miejskich, 12 marca w Bibliotece Pedagogicznej zastępca burmistrza Adam Mróz spotkał się z wyszkowską młodzieżą. Wydarzeniu towarzyszyła jubileuszowa wystawa „Wyszków w starej fotografii”.

Małgorzata Komor z Biblioteki Pedagogicznej zorganizowała spotkanie dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2, by zainteresować ich swoją małą ojczyzną, szczególnie, że okazja ku temu jest wyjątkowa – przed 510 laty, 11 marca 1502 roku Wyszków otrzymał prawa miejskie. Przedstawiła młodzieży krótki rys historyczny Wyszkowa, opowiadała o jego niełatwej historii, najważniejszych wydarzeniach historycznych, społecznych, gospodarczych.
O współczesnym Wyszkowie, jego szansach i wizjach rozwoju mówił młodzieży zastępca burmistrza Adam Mróz. Podkreślając wagę historii, zachęcał do patrzenia w przyszłość, aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej wspólnoty.
– Mamy prawo do różnych postaw, poglądów, ale mamy też obowiązek wobec swojej lokalnej społeczności, dbania o jej sprawy – mówił.
Wiele uwagi poświęcił wizjom rozwoju miasta, szansom i problemom związanym z jego położeniem, czynnikom wpływającym na rozwój gospodarki. Zaprezentował młodzieży koncepcje budowy ratusza i zagospodarowania centrum miasta. Zwrócił uwagę na potrzeby i ograniczenia finansowe gminy. Wspomniał o potrzebie zrównoważonego rozwoju miasta i gminy, planach inwestycyjnych, o tym, że miasto stara się być otwarte i przyjazne dla mieszkańców w każdym wieku.
– Pracujemy nad tym, by Wyszków był miastem nowoczesnym, atrakcyjnym – zapewniał wiceburmistrz opisując strukturę i zakres kompetencji samorządu gminnego.
Zachęcał do korzystania z obiektów i atrakcji kulturalnych i sportowych. Spotkaniu towarzyszyła wystawa jubileuszowa „Wyszków w starej fotografii”, na której znalazły się fotografie i pamiątki – część ekspozycji wypożyczona została z miejskiej biblioteki, część Biblioteka Pedagogiczna zorganizowała we własnym zakresie. Na wystawie można było oglądać zdjęcia autorstwa Wiesława Czapskiego, Jerzego Sitka, Jacka Szymanika, Mirosława Powierzy. Materiały na wystawę przekazał także Urząd Miejski.

Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl