Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyZinformatyzowany urząd

(Zam: 29.02.2012 r., godz. 13.20)

Na terenie gminy Zabrodzie cały czas realizowany jest projekt z funduszy Unii Europejskiej ,,Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie”. W ramach informatyzacji prowadzono szkolenia pracowników, nauczycieli, radnych.

Przeszkolono pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych z obsługi elektronicznego obiegu dokumentów, nauczycieli oraz rodziców z obsługi elektronicznych dzienników lekcyjnych tzw. e-dzienników, radnych gminy z obsługi portalu e-Radny.
Projekt Zintegrowanej e-Platformy Informacyjnej przewiduje m.in. budowę sieci strukturalnej Urzędu Gminy, budowę serwerowni Urzędu, zakup komputerów, skanera i urządzeń wielofunkcyjnych, zakup oprogramowania wspomagającego zarządzanie gminą, uruchomienie Zintegrowanej e-Platformy Informacyjnej e-Praca, e-Inwestycje, e-Radny, uruchomienie telefonii VIP, uruchomienie e-Dziennika dla jednostek oświaty i rodziców uczniów, montaż urzędomatu dostępnego 24godz na dobę, uzyskanie gminnego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Wartość projektu to 832 tys. 586 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 707 tys. 698,10 zł. Wkład własny gminy Zabrodzie to 15 proc. wartości, czyli 124 tys. 887,90zł.

Oprac. I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl