Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 listopada 2020 r., imieniny Erazma, Katarzyny

Nagrodzili prymusów

Ikona
(Zam: 29.02.2012 r., godz. 13.38)

Kolejny już raz Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte podsumowało pracę uczniów. Półroczne osiągnięcia najlepszych uhonorowano na specjalnym koncercie „Dajcie zakwitnąć marzeniom”. Nagrody Sowy za najlepsze wyniki w nauce otrzymało trzech prymusów: Michał Kulesza, Ewa Czestkowska oraz Agnieszka Zaniewska.

W piątkowy wieczór, uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście zgromadzili się w sali widowiskowej Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” na koncercie przygotowanym przez uczniów dla rodziców „Dajcie zakwitnąć marzeniom”. Najważniejszym powodem spotkania nie było jednak wspólne koncertowanie, a nagrodzenie tych najlepszych, najzdolniejszych uczniów. Średnia szkoły w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 wyniosła 3,57. Wystawiono 357 ocen celujących oraz 132 oceny wzorowe z zachowania. 71 uczniów uzyskało średnią 4,75 i wyższą oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
Ponadto, uczniowie reprezentowali szkołę w konkursach i zawodach. Drużyna sportowa zdobyła I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Gimnazjalnych. W Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek zespół szkolny wywalczył I miejsce, w powiatowym natomiast II. Również II miejsce zajęła Oliwia Książak, w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. III miejsce szkoła wywalczyła w konkursie „Czyste lasy na Mazowszu”.
Uroczystość ośrodku kultury poprowadzili uczniowie: Magdalena Sarnacka i Jakub Kowalski, którzy powitali wszystkich zgromadzonych. Na sali widowiskowej zasiedli m.in. wiceburmistrz Adam Warpas, przewodniczący Rady Józef Biernacki, Anna Gołębiewska – naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych, Elżbieta Piórkowska – przewodnicząca komisji oświaty i spraw socjalnych, Anna Morka – przewodnicząca Rady Rodziców. Obecni byli także wieloletni przyjaciele szkoły: Józef Kowalewski, Julian Bielawski, Stanisław Rapacz, Leszek Wieczorek i Jerzy Sitek.
- W 2013 roku będziemy obchodzili 30-lecie, a koło edukacyjne biegnie wciąż do przodu. Mury szkolne przez te lata opuściło 4000 uczniów szkoły podstawowej i 3000 gimnazjum. Dzisiejszy koncert to kolejne podsumowanie etapu edukacyjnego – powiedział dyrektor Mirosław Kowalski rozpoczynając uroczystość.
Do uczniów przemówił także wiceburmistrz Adam Warpas.
– Nadszedł czas podsumowań, refleksji, porównań, planów na przyszłość, ale też podziękowań. Dziękuję uczniom. Teraz dbacie o swoje wyniki, a być może za parę lat będziecie dbać o nasze miasto. Życzę, abyście wciąż wspinali się na wyższe szczeble – podsumował burmistrz.
Dyrekcja Gimnazjum nr 2 nagrodziła wyróżniających się uczniów.
- Pragniecie pójść w ślady najszlachetniejszych i najmądrzejszych Polaków, zatem potrzebne są wam nawyki ciągłego uczenia się, poznawania świata i pomagania innym. Wierzę, że wasz wysiłek uczyni z was ludzi szlachetnych i mądrych – powiedział dyrektor do prymusów.
W pierwszym półroczu 25 pierwszoklasistów osiągnęło bardzo dobre wyniki w nauce, wśród drugoklasistów 24 uczniów, natomiast w klasach trzecich najlepsze wyniki osiągnęło 22 uczniów.
Dyrekcja dodatkowo nagrodziła „najlepszych z najlepszych”, którym wręczyła statuetki Sowy – symbolu mądrości. Otrzymali je: Michał Kulesza ze średnią 5,69, Ewa Czestkowska 5,38 oraz Agnieszka Zaniewska 5,35. Ponadto nagrodę specjalną otrzymała Patrycja Skoczeń – uczennica klasy III G, która od kilku lat gra w piłkę ręczną. Od trzech lat jest zawodniczką warszawskiego klubu sportowego UKS Varsovia i bierze udział w turniejach ogólnopolskich.
Od 2008 roku tradycją szkoły jest przyznawanie statuetek „Przyjaciela szkoły” osobom, które w szczególnym sposób są związane zplacówką, wspierają ją i pomagają. Otrzymali je: Adam Warpas, Anna Gołębiewska, Anna Morka oraz Jerzy Sitek.

I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl