Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 listopada 2020 r., imieniny Erazma, Katarzyny

Samorząd profilaktycznie

(Zam: 29.02.2012 r., godz. 13.40)

Gminny samorząd 1 marca rozpoczyna akcję Wyszkowskie Dni Profilaktyki, która ma promować wśród mieszkańców zdrowy styl życia, prospołeczne zachowania, przeciwdziałać patologiom, uzależnieniom itp. Potrwa do 15 czerwca, a jej podsumowanie planowane jest we wrześniu.

Po raz pierwszy Wyszkowie Dni Profilaktyki odbyły się w 2009 roku. Jak podaje Urząd Miejski, wówczas z różnych propozycji w ramach akcji skorzystało przeszło dwanaście tysięcy wyszkowian. Tegoroczna skierowana będzie do uczniów, nauczycieli, rodziców, środowisk zajmujących się pomocą i przeciwdziałaniem patologiom społecznym, wspierających osoby dotknięte uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie.
W przedsięwzięcie zaangażowany będzie Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolne pielęgniarki, rodzinni lekarze, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych, szkolnych, kuratorzy sądowi i zawodowi, pracownicy Poradni Leczenia Uzależnień, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki. Szkolenia i warsztaty skierowane będą do sprzedawców napojów alkoholowych. Samorząd chce zacząć swoje edukacyjne działania od najmłodszych mieszkańców promując wśród przedszkolaków prospołeczne postawy, asertywność, umiejętność wyrażania emocji, walki ze stresem.
Z okazji Dnia Dziecka odbędzie się profilaktyczny, rodzinny piknik.
Jak podkreśla Urząd Miejski, Wyszkowskie Dni Profilaktyki wpisują się w Ogólnopolską Kampanię Profilaktyczno-Edukacyjną „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz w kampanię „Odpowiedzialny kierowca” .

Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl