Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 kwietnia 2024 r., imieniny Adolfa, LeonaKto poprowadzi szkołę?

(Zam: 22.02.2012 r., godz. 10.36)

Sesję Rady Gminy 17 lutego zdominował temat szkół. Podawano argumenty przeciw planowanym przekształceniom i broniono ich. Mówiono o kosztach, demografii i kondycji polskiej oświaty. Ostatecznie uchwała o przekazaniu szkoły w Sieczychach została przyjęta.

Na sesji uchwalono decyzje o likwidacji szkoły w Chrzance Włościańskiej oraz o zamiarze przekazania placówki w Sieczychach do prowadzenia stowarzyszeniu. Kroki te mają zapewnić gminie znaczące oszczędności, bowiem, jak zaznaczył wójt Stanisław Jastrzębski, wydatki na oświatę stanowią 60 proc. budżetu gminnego, są jego największym i najdroższym elementem. Naprzeciw argumentom finansowym wysunięto inne, mówiono o niższym poziomie takiej placówki, obawiano się o jej przyszłość, postulowano wreszcie odłożenie decyzji do następnego roku, aby mieszkańcy Sieczych mogli zawiązać własne stowarzyszenie (wójt zaproponował Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Długosiodło). Z listem otwartym, podpisanym przez ponad 80 pedagogów z gminy, wystąpiła Grażyna Elak. W piśmie protestowano przeciw decyzji i metodom wprowadzenia jej w życie, m.in. nieuwzględnieniu chęci mieszkańców do zawiązania własnego stowarzyszenia. Podpisani zwrócili też uwagę na efekt podawania pensji brutto pedagogów, czyli wzbudzanie niepotrzebnej zazdrości, niechęci, skłócanie nauczycieli i rodziców,
– Rozumiemy oszczędności, ale czemu tylko w jednym sektorze – mówiła Grażyna Elak, następnie poruszyła kwestię czasu pracy. – Karta Nauczyciela mówi o 20 godzinach, jednak doliczyć należy czas spędzony na pracę w domu, sprawdzanie, przygotowywanie zajęć, organizowanie i przeprowadzenie imprez, wycieczek, zebrania, szkolenia.
Grażyna Elak stwierdziła, że niejednokrotnie jest to więcej niż 40 godzin tygodniowo, ponieważ nauczycielem jest się całą dobę. Nieznajomość realiów pracy w szkole może powodować nieporozumienia i nie powinno być dla gminy narzędziem do zrealizowania swoich celów. Obecny na sesji prezes powiatowego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Maciej Wójcik przypomniał prośbę mieszkańców o odroczenie decyzji oraz ich obawy o przyszłe funkcjonowanie szkoły.
– ZNP źle ocenia zmiany w oświacie, przyszłość budzi zrozumiały niepokój – mówił.
Stanisław Jastrzębski powiedział, że samorządy są ze swoimi problemami i trudnymi decyzjami zostawiane same sobie.
– Nie znam panaceum na problemy kraju i gminy – mówił. – Jednak dane są nieubłagane, naszym obowiązkiem jest odpowiedzialne działanie. Nie gniewajmy się na statystykę.
Przytoczył liczbę dzieci w gminnych podstawówkach i gimnazjach: w roku szkolnym 2008/2009 było ich 596 i 366, w obecnym – tylko 557 i 320. Podkreślił, że gmina chce uratować szkołę w Sieczychach, ponieważ jest ona historyczna, szczególna. Można dzieci z Sieczych posłać do Dalekiego, wtedy byłyby normalne klasy, nie łączone i liczące ok. 20 uczniów, jednak nie uczyni się tego. Odczekanie roku nic nie da, dzieci znowu ubędzie, a koszty wzrosną.
– Na ten list sobie nie zasłużyłem – stwierdził. – Proszę mnie zrozumieć. Chcecie wójta, który nie analizuje, nie mówi o stanie finansów?
Rada przegłosowała uchwałę o likwidacji szkoły w Chrzczance Włościańskiej trzynastoma głosami za, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. W szkole mieścić się będzie ognisko przedszkolne, świetlica środowiskowa, klub seniora. Drugi budynek, dawny dom kultury, w którym obecnie mieści się sklep i mieszkanie, ma być sprzedany. Za zamiarem przekazania placówki w Sieczychach stowarzyszeniu opowiedziało się dziewięciu radnych, od głosu wstrzymało się pięciu, przeciwny był jeden. W tej wzbudzającej emocje sprawie wypowiedział się ponownie Maciej Wójcik, który – w imieniu ZNP – zwrócił uwagę, że na sesji podano nieprawdziwą informację, jakoby Związek wyraził pozytywną opinię na temat likwidacji szkoły w Chrzczance Włościańskiej. ZNP nie zgłosiło sprzeciwu, pod warunkiem zgodnych z prawem procedur oraz spełnienia innych warunków, m.in. zachowania tam punktu przedszkolnego oraz zapewnienia pedagogom pracy w innej placówce. Nie jest to, jak podkreśla prezes, opinia pozytywna.

E.E.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta