Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 maja 2020 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda

Wódz i wizjoner. Uhonorują Marszałka w Wyszkowie

Ikona
(Zam: 22.02.2012 r., godz. 10.56)

W Wyszkowie powstało koło Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrano zarząd, ustalono główne kierunki działania, 20 lutego koło odwiedzili przedstawiciele Zarządu Krajowego.

Pierwsze spotkanie pasjonatów postaci i czasów Józefa Piłsudskiego odbyło się 13 lutego w bibliotece miejskiej w Wyszkowie. Zgromadziło m.in. zastępców burmistrzów Adama Warpasa i Adama Mroza, Pawła Różańskiego, Krzysztofa Arbaszewskiego, Juliana Bielawskiego, Mirosława Powierzę, Adama Mickiewicza, Jana Rusaka, Ireneusza Elwarda, Teresę Przygodę i Mieczysława Joniuka. Otworzył je Konrad Wróbel, przybliżył zebranym rodowód Piłsudskiego, zwrócił uwagę na patriotyczne tradycje, kultywowane w tej rodzinie, poświęcił uwagę m.in. historii brata Józefa, Bronisława, którego wnuk odwiedził Polskę w latach 70. Opowiedział również o pamiątkach, zgromadzonych w gablocie. Konrad Wróbel podkreślił, że to właśnie Marszałkowi zawdzięczamy m.in. ośmiogodzinny dzień pracy i prawo wyborcze dla kobiet. Józef Piłsudski określany jest mianem głównego architekta odbudowy państwa polskiego, stał się symbolem II Rzeczypospolitej, wzbudzał i nadal wzbudza wiele emocji. Syn uczestnika powstania styczniowego, wychowywał się w popowstaniowej atmosferze, w kulcie bohaterstwa, wiary w ostateczne zwycięstwo prawdy, poszanowania wartości wyznawanych przez pokolenia Polaków. Wpływ na rozwój przyszłego marszałka wywarło wychowanie rodzinne, przede wszystkim matka. Okres tworzenia od podstaw niepodległego państwa polskiego uważany jest przez historyków za najlepszy okres w działalności publicznej J. Piłsudskiego. Zmarł 12 maja 1935 r. w Belwederze, miejscu symbolicznym, związanym z nim i późniejszymi prezydentami RP. Legenda, szczególnie miejsce Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród bohaterów narodowych, stała się obiektem szczególnej nienawiści i zwalczania przez władze komunistyczne. W latach 40. i 50. XX w. zlikwidowano stowarzyszenia, organizacje przedwojenne, związane z kultywowaniem idei niepodległościowej i państwowej J. Piłsudskiego, niszczono pomniki Marszałka.
Związek Piłsudczyków zarejestrowano w 1989 r. Jako główny cel stawia sobie kultywowanie tradycji piłsudczykowskiej i niepodległościowej oraz wychowanie patriotyczne młodzieży. Po tym nakreśleniu rysu historycznego przystąpiono do wyboru zarządu. Prezesem został Konrad Wróbel, zastępcami – Kazimierz Banaszek i Ireneusz Elward, sekretarzem – Mirosław Powierza, natomiast skarbnikiem – Teresa Przygoda. W następnym zebraniu uczestniczyli goście: prezes ZPRP marszałek Marian Edmund Ząbek i wiceprezes brygadier Stanisław Władysław Śliwa. Ustalono też konkretne sfery działania, mianowicie prowadzenie księgi pamiątkowej, nawiązanie kontaktów z prasą, opracowanie znaczków okolicznościowych, proporczyków, wystaw. Wyszkowscy piłsudczycy planują również prowadzenie prelekcji w instytucjach i szkołach z okazji rocznic, chcą nawiązać współpracę ze szkołami, organizacjami kombatanckimi, zakładami, rzemieślnikami. Priorytetowe jest współdziałanie z Kościołem, domami kultury w zakresie organizowania imprez (najbliższa – msza 19 marca w imieniny Józefa) oraz władzami samorządowymi. W planach jest ponadto wycieczka śladami Piłsudskiego, do Augustowa, Wilna, Zułowa, Niemęczyna. Konrad Wróbel wspomniał ponadto o upamiętnieniu tablicami trzech wyszkowian: mjr Najnerta oraz Stanisława i Andrzeja Skarżyńskich. Obecny na spotkaniu Mieczysław Joniuk deklamował wiersz swojego autorstwa, poświęcony Józefowi Piłsudskiemu.
– Staramy się przybliżać tamtą epokę – o ZPRP mówił prezes Ząbek. – Trwamy, rozwijamy się prężnie.
Prezes zwrócił uwagę na uniwersalność wartości, które niesie ze sobą legenda Piłsudskiego – waleczności, honoru, godności. Zauważył, że wyraźny jest ich brak we współczesnej polityce. Przytoczył słowa Wacława Sieroszewskiego o pomnikach Piłsudskiego, który stwierdził, że stawiając je, wyraża się miłość do ojczyzny.
– „Patriota” był dla niego największym tytułem – stwierdził Edmund Ząbek. – Dziś, w dobie europeizacji, wielu boi się tego słowa, a patriota powinien łączyć naród we wspólnym działaniu, w duchu wzajemnego szacunku i uczciwości. Jesteśmy tylko pomostem przyszłych pokoleń.
E.E.

Komentarze

Dodane przez ale, w dniu 24.02.2012 r., godz. 09.46
ale ci Piłsudczycy wizjonerzy i wodzowie od siedmiu boleści

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl