Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 listopada 2020 r., imieniny Adeli, Klemensa

Gmina w statystyce

(Zam: 15.02.2012 r., godz. 10.30)

Urząd Stanu Cywilnego podsumował miniony rok. Urodziło się więcej dzieci niż w 2010 r. Szymon i Lena to najpopularniejsze imiona.

W minionym roku, w porównaniu z 2010 r., odnotowano spadek ilości osób zameldowanych na pobyt stały o 16 osób. Rokrocznie wzrasta liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy. Urodziło się 13 dzieci więcej niż w minionym roku, 16 osób więcej zawarło związek małżeński, zmarło jednak o 9 osób więcej. Rodzice nadawali dzieciom różnorodne imiona, m.in. Antoni, Franciszek, Jan, Tymon, Wojciech, Nela, Joanna, Blanka, Ada, Nadia, Alicja. Chłopców najczęściej nazywano Szymon i Kacper, dziewczynki: Lena, Julia, Izabela.
Na koniec 2011 r. w Białymbłocie-Kobyla mieszkało 405 osób (w tym 400 zameldowanych na pobyt stały), odpowiednio w Białymbłocie-Kurza – 194 (193), Białymbłocie-Stara Wieś – 260 (258), w Brańszczyku najwięcej osób mieszkało na ul. Jana Pawła II – 548 (373), ul. Nadbużnej – 256 (253), ul. Bielińskiej – 209 (208), łącznie – 1 314 (1 126). W miejscowości Budykierz – 228 (226), Dalekie-Tartak – 312 (306), Dudowizna – 208 (207), Knurowiec – 244. W Niemirach mieszkało i było zameldowanych na pobyt stały 305 osób, w Nowej Wsi przebywało 384 osób, zameldowanych na pobyt stały – 378, w Nowych Budach – 331 (327), Nowym Brańszczyku – 234 (233), Ojcowiźnie – 93, Porębie Średniej – 434, Porębie-Kocęby – 400 (377), Przyjmach – 274 (272), Starych Budach – 194 (192), Trzciance – 1 100 (1 090), Tuchlinie – 252 (242), Turzynie – 742 (733), Udrzynie – 326 (320), Udrzynku – 370 (365). Wszystkich mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminie było 8 321, na pobyt czasowy – 284.
Wśród „stałych” było 4 190 kobiet i 4 131 mężczyzn, 6 652 osób pełnoletnich oraz 1 669 osób do 17 lat. W grupie osób pełnoletnich dominowali mężczyźni w wieku 19-65 lat (2 772), kobiety w wieku 19-60 lat (2 330), kobiety powyżej 60 lat (952) i mężczyźni powyżej 65 lat (476). Osiemnastolatków było 59, dziewcząt w tym wieku – 63.
W 2011 r. zameldowało się na pobyt stały 127 osób, w tym z innej gminy 80. Wymeldowało się do innej gminy 61 osób. Wydano 451 dowodów tożsamości. Odnotowano 89 urodzeń, 106 zgonów. Małżeństwo zawarło 100 osób, 17 związków zakończyło się rozwodem.
Złote Gody obchodziło 16 par małżeńskich, cztery pary Diamentowe Gody.
Najstarsze pary małżeńskie to: Władysława i Wacław Kuleszowie (68 lat), Leokadia i Bonifacy Rosińscy (68 lat), Marianna i Stefan Perzynowie (69 lat), Marianna i Wacław Najmołowie (70 lat), Teodora Zofia i Stanisław Olbrysiowie (71 lat). Najstarsza mieszkanka, Kazimiera Kuligowska ur. 9 marca 1909 r. zamieszkała w DPS Brańszczyk, zmarła w wieku 102 lat 19 maja 2011 r.

Opr. Teresa Kasprowicz, kierownik USC Brańszczyk

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl