Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 listopada 2020 r., imieniny Adeli, Klemensa

Wydamy 12 mln zł

(Zam: 15.02.2012 r., godz. 10.32)

Gmina w 2012 r. będzie realizować inwestycje warte łącznie 12 578 988 zł. Z budżetu gminnego przeznaczy się mniej niż połowę tej kwoty – 5 300 049 zł, reszta (7 278 939 zł) to środki zewnętrzne, pozyskane głównie z funduszów unijnych.

Gmina wspólnie z Urzędem Wojewódzkim realizuje program „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, na podstawie porozumienia przekaże 13 230 zł jako dotację celową do Urzędu Marszałkowskiego. Z umów, zawartych ze Starostwem Powiatowym w Wyszkowie, wynika też przekazana mu dotacja w kwocie 339 503,30 zł na przebudowę drogi powiatowej w Trzciance. Przebudowa chodników w Porębie Średniej, Porębie Kocęby i Dudowiźnie łączne kosztuje 170 000 zł, 20 tys. zł dołożyć ma powiat wyszkowski. Nieco tańsza będzie przebudowa drogi transportu rolnego w Brańszczyku (ul. Polna), Przyjmach i Porębie Kocęby (125 000 zł). Przebudowa ulic w Dalekim Tartak to inwestycja realizowana w latach 2011-2013, warta łącznie 1 400 000 zł, w 2012 r. – 300 000 zł. W tym roku ma być też przebudowana droga w Porębie Kocęby (450 000 zł). Wykupiony ma być grunt pod budowę dróg gminnych (25 000 zł) i ewentualne inwestycje z tym związane, np. poszerzenie dróg (40 000 zł). Modernizacja sieci komputerowej (zakup komputerów i programów komputerowych) kosztować będzie 50 tys. zł, rozwój e-administracji, zaplanowany na lata 2012-2013, w tym roku wymagać będzie 6 375 zł (łącznie 18 015 zł). Modernizacja budynku Urzędu Gminy (m.in. zagospodarowanie poddasza) wykonywana będzie w latach 2011-2015, jej łączny koszt to 1 060 000 zł, w 2012 r. – 60 tys. zł. Projekt techniczny przebudowy sali widowiskowej w remizie OSP w Brańszczyku kosztować ma 10 tys. zł. Remont i adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w Tuchlinie zaplanowano na lata 2009-2012, całkowity koszt to 332 694 zł, w 2012 r. – 326 694 zł. Gmina wyda 151 000 zł, reszta to środki zewnętrzne (175 694 zł). Przy szkołach w Nowych Budach, Białymbłocie, Trzciance, Turzynie i Knurowcu od 2011 urządzane są place zabaw, warte łącznie 90 tys. zł, w 2012 r. będą kosztować 36 tys. zł. Adaptacja budynku po Posterunku Policji na przedszkole w Brańszczyku warta będzie 100 tys. zł. Najwięcej środków przeznaczono na inwestycje sanitarno-kanalizacyjne. Rozbudowę istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zaplanowano na lata 2011-2014. Na powstanie nowych przyłączy wodociągowych łącznie przeznaczy się 170 000 zł, w 2012 r. – 40 000 zł, przyłączy kanalizacyjnych – 240 000 zł, w tym roku – 70 000 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brańszczyku (ul. Wąska) warta jest 100 tys. zł. Najkosztowniejszą inwestycją jest budowa kanalizacji sanitarnej w Trzciance, Niemirach oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance (2006-2013), warta łącznie 25 005 108 zł, w 2012 r. kosztować ma 9 772 689 zł, gmina przeznaczy 2 689 444 zł, dotacja unijna wyniesie 7 083 245 zł. Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączami ciśnieniowymi w miejscowościach Dudowizna, Poręba Kocęby, Udrzyn II (2011-2012) wyceniono na 1 087 913 zł, w 2012 r. ma kosztować 360 496,70 zł. W planach inwestycyjnych jest również montaż oświetlenia ulicznego przy ul. Bielińskiej (34 tys. zł) i w Starych Budach (50 tys. zł). W Brańszczyku powstanie ogólnodostępne oświetleniowe boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni za 100 tys. zł. Wszystkie te inwestycje całościowo oszacowano na 31 010 463,30 zł. W tym roku jest to koszt 12 578 988 zł, z budżetu gminy pochodzi 5 300 049 zł, pozyskane środki zewnętrzne to 7 278 939 zł.

E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl