Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 stycznia 2021 r., imieniny Felicji, Rafała

Jakie inwestycje z funduszów sołeckich

(Zam: 15.02.2012 r., godz. 10.34)

W 2012 r. na inwestycje realizowane w ramach funduszu sołeckiego, łącznie wyda się 308 201,88 zł. W planach jest m.in. wyposażenie remiz, placów zabaw, remont dróg i poprawa stanu rowów.

W miejscowości Budykierz ma być remontowana droga gminna (10 894,48 zł), podobnie jak w Udrzynie (10 tys. zł), w którym ponadto zagospodaruje się skwerek (3 414,47 zł). Niemiry otrzymają nowe lampy uliczne (12 829,02 zł). Zakup i montaż nowych lamp (5 tys. zł) nastąpi również w Dudowiźnie, poza tym poprawiona ma być droga (4 tys.), a w remizie OSP przybędą nowe krzesła (1 334,49 zł). Na wymianę lamp (4 tys. zł) zdecydowano się również w Porębie Kocęby, w której odnowi się także rowy przydrożne (8 636,28 zł), tamtejsze przedszkole ma mieć nową wykładzinę podłogową (2 tys. zł). W Trzciance powstanie plac zabaw – na utwardzony pod plac teren (6 554,40 zł) zakupi się urządzenia (18 900 zł). Mieszkańcy Dalekiego Tartaku postawili na modernizację wodociągu (7 701,75 zł) i postawienie tablic z nazwami ulic (5 tys. zł). W Udrzynku będzie urządzony plac zabaw (14 432,64 zł), w Tuchlinie ma być zakupiony grunt (11 276,30 zł). Na terenie wokół remizy OSP w Przyjmach będą prowadzone roboty budowlane (9 739,93 zł), zaś OSP wzbogaci się o krzesła i stoły (2 300 zł). W Knurowcu boisko przy szkole zostanie wyłożone kostką (11 429,03 zł). Świetlica wiejska w Starych Budach powiększy się o aneks kuchenny (2 tys. zł), odpowiednio wyposażony (7 978,12 zł). OSP w Nowej Wsi zakupi pilarkę (1 055,37 zł), w tej miejscowości staną też nowe lampy uliczne (13 530 zł). OSP Białebłoto Kobyla będzie miało remizę – na zakup gruntu przeznaczone jest 15 323,55 zł. W Brańszczyku przy Samorządowym Przedszkolu urządzony będzie plac zabaw (25 454,40 zł), w Nowym Brańszczyku za 11 021,76 zł wyremontowana ma być droga. Do Samorządowego Przedszkola w Porębie zakupi się pomoce dydaktyczne (8 tys. zł), zaś do świetlicy – krzesła i stoły (8 189 zł). W Turzynie zrealizowane będą cztery inwestycje: ustawienie tablic informacyjnych (500 zł), zakup wyposażenia do remizy OSP (8 274,41 zł), wyposażenie placu zabaw przy szkole (10 tys. zł) i ogrodzenie przejścia na boiska szkolne (5 tys. zł). W remizie OSP w Nowych Budach będą wymienione okna i odnowione ściany (13 312,65 zł). Na remont drogi w Białymbłocie Kurza przeznaczone jest 9 978,12 zł, w Białymbłocie Stara Wieś odnowione mają być rowy przydrożne (1 683,57 zł) i wykonane oświetlenie uliczne (10 tys. zł). Na poprawę jakości dróg postawiła również Ojcowizna: na przystanek autobusowy dowieziony będzie żwir (3 958,14 zł), na drodze umieści się dwa progi prędkościowe (3 tys. zł) i zamontuje lampy (50 zł).
E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl