Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 grudnia 2021 r., imieniny Barbary, Krystiana

W gronie przyjaciół szkoły

Ikona
(Zam: 08.02.2012 r., godz. 10.36)

Honorowy obywatel Wyszkowa ks. prof. Henryk Kietliński oraz zastępca burmistrza Adam Warpas otrzymali od dyrektora Jana Hryniewicza statuetki Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 2. Obaj są absolwentami placówki.

Uroczystość wręczenia odbyła się 2 lutego w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik” podczas podsumowania pierwszego półrocza nauki.
– Jestem ubogacony i wzruszony tym spotkaniem – wyznał ks. Henryk Kietliński, który mimo licznych obowiązków w stolicy przyjechał do Wyszkowa specjalnie na ceremonię. – To piękny tytuł, tym bardziej, że byłem uczniem tej szkoły. Czuję się z nią związany i za nią odpowiedzialny. W Wyszkowie wszystko się zaczęło – droga w dorosłe życie i w wielki świat – powiedział trawestując słowa Jana Pawła II o Wadowicach.
Zażartował, że czuje się „jak starszy kolega” obecnych w sali widowiskowej „Hutnika” uczniów.
- Zapewniam o mojej gorącej przyjaźni i modlitwie – zakończył.
Szkole podarował książki, między innymi o Papieżu-Polaku.
- Trudno znaleźć słowa, by wyrazić, jak bardzo jestem zaszczycony tym wyróżnieniem – powiedział z kolei Adam Wapras. – Będę na pewno przyjacielem szkoły i będę starał się jej pomagać – zadeklarował.
W swoim wystąpieniu Jan Hryniewicz zaprezentował statystyki dotyczące pierwszego półrocza w szkole, w której kształci się 555 młodych ludzi (w klasach 0-VI). Pięciu z nich ma oceny niedostateczne. Średnia ocen w placówce to 4,3. Dyrektor zaapelował do prymusów o zwrócenie uwagi na tych, którzy mają gorsze rezultaty w pierwszym semestrze.
– Pomóżcie swoim koleżankom i kolegom w nauce, by ich wyniki na koniec roku były jak najlepsze – powiedział.
Szkoła ma 73 wzorowych uczniów i 23 ze stuprocentową frekwencją. Prymusi otrzymali listy pochwalne, a ich rodzice listy gratulacyjne. Wśród w ten sposób wyróżnionych był burmistrz Grzegorz Nowosielski wraz z żoną, których syn także znalazł się w gronie najlepszych uczniów.
– Jestem dumny z mojej rady pedagogicznej, rodziców, uczniów, pracowników – podkreślił Jan Hryniewicz.
Uczennice Zuzanna Piórkowska i Honorata Depta zaprezentowały osiągnięcia podopiecznych SP nr 2. Słów tych słuchali uczniowie, ich rodzice, dziadkowie, wychowawcy, nauczyciele. Był też ks. Wojciech Borkowski, przewodnicząca Rady Rodziców Dorota Świderek, wiceprzewodniczący Jan Laskowski, a także dyrektor WOK „Hutnik” Mariusz Kowalski, któremu Jan Hryniewicz pogratulował wygrania konkursu na to stanowisko.

J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl