Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 grudnia 2021 r., imieniny Barbary, Krystiana

PUP zaplanował wydatki

Ikona
(Zam: 08.02.2012 r., godz. 10.57)

Powiatowy Urząd Pracy w 2012 roku najwięcej planuje wydać na staże, ponadto, podobnie jak w latach poprzednich, organizowane będą szkolenia dla bezrobotnych, przewidziane są także dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy utworzenie nowego miejsca pracy. O planach na ten rok 26 stycznia debatowała Powiatowa Rada Zatrudnienia.

Na posiedzeniu Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwały dotyczące planu szkoleń dla osób bezrobotnych w 2012 roku, podziału środków z Funduszu Pracy oraz wysokości kwoty refundacji pracodawcom kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.
W 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie planuje zorganizowanie trzech szkoleń grupowych dla 170 osób w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, kwalifikacji wstępnej do prawa jazdy kat. C+ E.
Planowana jest również organizacja szkoleń indywidualnych dla 50 osób, które uzyskają od pracodawcy pisemne potwierdzenie zatrudnienia po zakończonym szkoleniu.
Fundusz Pracy na rok 2012 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie innych fakultatywnych zadań przeznaczył 3 mln 623 tys. 900 złotych. Pieniądze podzielone zostały na poszczególne programy. I tak wyszkowski PUP największą pulę pieniędzy przeznacza na staże. Jest to prawie milion złotych. Nieco ponad 800 tys. wyniosą prace interwencyjne, a 720 tysięcy refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego. Za ok. 200 tys. złotych zrealizowane będą szkolenia, roboty publiczne oraz prace społecznie użyteczne.
Mając na względzie aktualnie posiadany limit na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia przyjęli pewne ustalenia dotyczące staży. W 2012 roku wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wydawane będą w dwóch terminach: od 13 do 17 lutego dla 70 osób oraz dla 55 osób w terminie późniejszym. Przeznaczone będą dla osób, które dotychczas nie były objęte tą formą aktywizacji, rozpatrywanie wniosków o zawarcie umów o zorganizowanie stażu będzie odbywało się w szczególności w oparciu o dotychczasową współpracę z podmiotem, jak również gwarancję zatrudnienia po zakończonym stażu.
Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia ustalili również, iż zatrudnienie w ramach robót publicznych uzyska 30 osób bezrobotnych, po 5 osób w każdej gminie.
Podczas posiedzenia podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości kwoty refundacji pracodawcom kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.
Zwiększono kwotę refundacji z 550 zł na 650 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego pozostają na dotychczasowym poziomie i wyniosą 18 tys. złotych.
- Mam nadzieję, że ten rok nie będzie gorszy niż poprzedni. Kwota jaką otrzymaliśmy początkiem bieżącego roku według algorytmu jest wyższa o 221.100zł w porównaniu do algorytmu roku ubiegłego. W chwili obecnej przygotowujemy projekt z POKL na ok. 2 mln zł – mówi dyrektor PUP Grażyna Polak.
Uważa, że środki finansowe zawsze winny być wyższe, w porównaniu do potrzeb.
- Zawsze pozostaje niedosyt, bo potrzeby są bardzo duże – mówi.
I.S.

Komentarze

Dodane przez kolo, w dniu 09.02.2012 r., godz. 10.59
Największe bezrobocie jest tam gdzie nadprogramowe zatyrudnienie czyli w starostwie i gminie Wyszków. Chodzą i nudzą się, kawki spijają. Udają,że pracują
Dodane przez Anonim, w dniu 09.02.2012 r., godz. 12.58
przydałoby sie na te mrozy jeszcze kilka turbo -solariów i solar fryzjerów.
Dodane przez k, w dniu 10.02.2012 r., godz. 11.52
ile jeszcze beda dawac ludziom dotacje unijne na sklep z tania odzieza a po roku sklep zamykaja ? a pieniadze przejedzone
Dodane przez Widz, w dniu 10.02.2012 r., godz. 12.50
Powiatowa rada zatrudnienia - uradziła pewnie kilkanaście etacików dla pociotków starostów, naczelników i partyjnych kolegów, które będą na barkach PUP.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl