Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 lipca 2022 r., imieniny Malwiny, TeodoraZasadna skarga

(Zam: 01.02.2012 r., godz. 10.42)

Komisja Rewizyjna uznała za zasadną skargę złożoną przez Katarzynę Kaczyńską-Sajko na działalność starosty dotyczącej przywłaszczenia działki i wybudowania na niej drogi. To jednak nie koniec sprawy, teraz powiat czeka na decyzję wojewody.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Komisja Rewizyjna, która została powołana do skontrolowania skargi na działalność starosty, którą wniosła Katarzyna Kaczyńska-Sajko, ustosunkowała się do sprawy.
- Komisja pracowała nad tym dość długo, analizowaliśmy dostarczone dokumenty przez panią Kaczyńską-Sajko, jej pełnomocnika oraz dokumenty z poszczególnych wydziałów związanych ze sprawą. Stanowisko, jakie zajęła komisja, to uznanie skargi za zasadną w zakresie przebiegu granicy geodezyjnej działki od strony ul. Armii Wojska Polskiego w pasie zmodernizowanego odcinka drogi – wytłumaczył przewodniczący komisji rewizyjnej.
Zwrócił również uwagę na złożoność problemu, który objęty jest tokiem administracyjnym u wojewody mazowieckiego.
Z opinią komisji nie do końca zgadza się wicestarosta Zdzisław Bocian.
- Komisja stwierdza zasadność co do granicy działki, a trudno jest o tym mówić na tym etapie, dlatego że w dokumentacji, którą dysponował projektant jest zapis bez literki Z, która określa, że granica nieruchomości jest granicą działki – odparł wicestarosta.
Powiat złożył wniosek do wojewody o przejęcie gruntu. Starosta utrzymuje, że projektant wytyczył nowy chodnik po starym, tak samo jak pas zieleni.
- Dajmy orzec sprawę wojewodzie, jeśli racja będzie po stronie państwa Kaczyńskich, otrzymają oni zadośćuczynienie – powiedział.

I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl