Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 09 lipca 2020 r., imieniny Weroniki, Zenona

Budżet bez inwestycji

(Zam: 25.01.2012 r., godz. 10.32)

Gmina Somianka w 2012 roku nie będzie prowadziła żadnych inwestycji. Wójt Andrzej Żołyński podczas sesji podkreślił, że wynika to z braku pieniędzy. Uchwałę budżetową radni podjęli jednogłośnie.

Budżet gminy na 2012 rok skalkulowany został po stronie dochodów na kwotę 18 mln 453 tys. 277 zł 80 gr, w tym dochody bieżące wyniosą 15 mln 762 tys. 490 zł 80 gr, a majątkowe 2 mln 690 tys. 737 zł. Wydatki to kwota 18 mln 410 tys.277 zł 80 gr.
W ramach planowanych wydatków bieżących będą finansowane:
rolnictwo i łowiectwo, administracja publiczna, Urząd Gminy realizujący zadania własne i zlecone, Rada Gminy i wypłaty diet dla sołtysów, ponadto zostanie sfinansowana promocja gminy.
Wydatki gminy to także funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, oświata i wychowanie. W budżecie zaplanowano również środki na ochronę zdrowia, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii, pomoc społeczną, a także utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne.
W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 83 tys. 925 zł, w tym środki na dotacje celowe dla samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 23 tys. 925 zł.
Ponadto gmina przeznaczyła 60 tys. złotych na dokumentację dróg transportu rolnego w miejscowościach Nowe Kozłowo, Jasieniec, Stare Wypychy, Celinowo. Zaplanowano także ponad 3 mln złotych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (inwestycja została zrealizowana 2011 roku).
W budżecie gminy została zapisana rezerwa ogólna w kwocie 101 tys. zł, w tym rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37 tys. 708 zł. W budżecie zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8 proc. od września 2012 roku.

I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl