Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 czerwca 2022 r., imieniny Maryli, WładysławaDCA tylko do końca roku

(Zam: 05.10.2010 r., godz. 11.45)

Tylko do końca roku będzie funkcjonować Dzienne Centrum Aktywności. Powodem zamknięcia placówki są kłopoty z jej finansowaniem. Jej miejsce zajmie Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy.

Dzienne Centrum Aktywności (DCA) prowadzone przez wyszkowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) rozpoczęło działalność w 1995 r. Placówka w ostatnich latach miała coraz większe kłopoty z finansowaniem, ponieważ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszał przyznawane środki. Z kolei koło PSOUU nie zabiegało o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo placówka musiałaby dostosować się do wymogów funduszu.

PSOUU podjęło więc decyzję o zamknięciu placówki i uruchomieniu od 1 stycznia 2011 r. Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego. Został on już wpisany do prowadzonej przez powiat wyszkowski ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Zdaniem przewodniczącej koła PSOUU Urszuli Mikołajczyk, ośrodek będzie miał szersze możliwości finansowania niż DCA.
– Ośrodek będzie dostawał subwencje oświatowe, poza tym będzie mógł startować w konkursach o dofinansowanie do marszałka, wojewody, czy powiatu – mówi.

Placówka działająca na dwie zmiany będzie przeznaczona dla 32 dzieci i młodzieży z pośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (od 3 do 25 lat) i w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole).
Dzieciom od trzeciego roku życia oferowane będą: wychowanie przedszkolne, roczne przygotowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Przyjmowane będą na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub jednego z opiekunów wraz z dokumentami wydanymi przez poradnię psychologiczną-pedagogiczną. Szczegółowych informacji o nowej placówce udzielają pracownicy Dziennego Centrum Aktywności ul. Geodetów 76.

J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl