Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 maja 2024 r., imieniny Bogusławy, TeodozjiGmina ogłasza przetargi

(Zam: 25.01.2012 r., godz. 10.40)

Gmina ogłasza przetargi – na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz na dowóz dzieci do szkół.

Usługi polegają na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć w pięciu szkołach podstawowych (Długosiodło, Blochy, Dalekie, Sieczychy, Stare Bosewo). Podzielono je na piętnaście części: dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją – 300 godz. (po 60 w każdej ze szkół), dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 240 godz. (po 60 w Blochach, Starym Bosewie, Długosiodle i Dalekiem), zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 180 godz. (po 60 w Sieczychach, Długosiodle i Blochach), plastyczne dla dzieci uzdolnionych artystycznie – 120 godz. (po 60 w Długosiodle i Starym Bosewie), dla dzieci uzdolnionych językowo (j. angielski) – 60 godz. (Blochy).
Wykonawca musi opracować szczegółowe programy zajęć, informować koordynatora projektu o wszelkich odstępstwach od ich harmonogramu, wypełniać dokumentację, ankiety i zestawienia. Wsparciem w ramach projektu, który ma trwać do 31 stycznia 2014 r., planuje się objąć 134 uczniów. Nie trzeba wnosić wadium, wymagany jest wykaz osób, wykonujących zamówienie oraz informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności.
W drugim przetargu na dowóz uczniów do szkół w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 wadium w wysokości 1 000 zł wpłaca się na rachunek
bankowy w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie o./ Długosiodło, nr konta: 24 8931 0003 0600 08242022 0013 (z dopiskiem wadium i tytułem postępowania). Wykonawca zamówienia musi dysponować co najmniej trzema autobusami o liczbie miejsc siedzących co najmniej 45 w każdym z nich. Oferty można składać do 30 stycznia w Urzędzie Gminy, pokój nr 1.
Wszelkie informacje, specyfikacja zamówienia, dostępne na www.bip.dlugosiodlo.pl i w Urzędzie Gminy, ul. Kościuszki 2, tel. 29 741 25 12 w. 47.

Opr. E.E.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta