Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 22 lipca 2024 r., imieniny Marii, MagdalenyGminne Inwestycje za 5 mln zł

(Zam: 11.01.2012 r., godz. 08.30)

Radni w Rząśniku jednogłośnie przyjęli budżet na 2012 r.

Na sesji 30 grudnia jego założenia omówiła skarbnik gminy Bożena Koch. Dochody mają wynieść 20 478 927 zł, wydatki – 21 953 667 zł. Planowane inwestycje (łącznie za 4 979 762 zł) to modernizacja stacji uzdatniania wody w Rząśniku za 2 481 tys. zł, modernizacja drogi w Wielątkach Folwarku – 600 tys. zł, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków za 1 200 tys. zł, a także zagospodarowanie placu w Lubielu Nowym, zakup odśnieżarki (propozycja Nowych Wielątek w ramach funduszu sołeckiego) oraz wydatki na komputeryzację.
Dochody z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (69 tys. zł) będą przeznaczone na realizację programów: przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.
Deficyt wyniesie 1 474 740 zł. Dodatkowo gmina będzie musiała wykupić papiery wartościowe i spłacić zobowiązania za 648 943 zł, dlatego też będzie musiała zaciągnąć pożyczkę na 2 123 683 zł.
Wójt Paweł Kołodziejski uspokajał, że w ciągu roku pieniądze będą regularnie trafiały do kasy gminy.
- Co miesiąc wpływają subwencje, dochody własne, podatkowe, PIT. Kredyt wynika więc z tego, że musimy mieć zapewnione środki na bieżącą działalność, ale one później do nas wrócą. Kredyt jest po to, by realizować inwestycje w tej chwili, a środki nam będą później refundowane – tłumaczył.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Soliwoda podkreślił, że jest nadzieja na zwiększenie w kolejnych miesiącach kwoty na inwestycje.
- Kondycja finansowa gminy jest na tyle dobra, że wykaz inwestycji może być rozszerzony. Ten budżet nie jest sztywno określony, zawsze po uchwaleniu zmiany są dokonywane i tak będzie też w roku 2012 – mówił.

J.P.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta