Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyNowe stawki od transportu

(Zam: 04.01.2012 r., godz. 08.24)

Radni ustalili wysokość podatków od środków transportowych, które obowiązywać będą od 1 stycznia.

• Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:
- powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 700 zł
- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 800 zł
- powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 1 400 zł
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 700 zł
• od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- od 7 ton do 10 ton włącznie – 1400 zł
- powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton – 1 450 zł
• od autobusu – 1 700 zł
Wykaz pozostałych stawek można znaleźć w załączniku do uchwały na stronie www.bip.rzasnik.pl w zakładce „Prawo lokalne/uchwały Rady”.

Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl