Menu górne

Dziś jest 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, MagdalenyBudżet na miarę możliwości

(Zam: 04.01.2012 r., godz. 08.34)

Gminne inwestycje w 2012 roku będą realizowane za niewiele ponad 1 mln 400 tys. złotych. Z zaplanowanych zadań gmina planuje dokończyć informatyzację Urzędu oraz asfaltowanie dróg w kilku sołectwach.

- To budżet na miarę naszych możliwości. Państwo nie ma pieniędzy i ten kryzys, wolnymi krokami przekłada się na nas – tłumaczył wójt gminy Adam Ołdak. – Wszystko idzie w takim kierunku, aby dofinansowania dla gmin były coraz mniejsze. Coraz częściej obowiązki, które spoczywały na państwie, są przekładane na samorządy, a niestety nie są przekazywane na nie środki.
Wójt zauważył także, że wciąż rosną koszty np. w oświacie czy ośrodkach pomocy społecznej.
– Przyznawane są podwyżki dla nauczycieli, ale odbywa się to kosztem samorządów – powiedział. – Podobnie jest w opiece społecznej, dotąd zasiłek stały pokrywany był przez państwo w osiemdziesięciu procentach, a w trakcie roku rząd zrobił nam niespodziankę i przerzucił na nas obowiązek wypłacania świadczeń.
Adam Ołdak podkreślił, że nie tylko małe gminy, ale także duże miasta coraz gorzej sobie radzą, dlatego też często muszą ograniczać środki w budżecie. Gmina Zabrodzie coraz więcej pieniędzy przeznacza na bieżące wydatki.
– Kupiliśmy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, zbudowaliśmy orlik, kanalizację, kupiliśmy samochód dla straży. Teraz jednak to wszystko wymaga ubezpieczenia, utrzymania, opłacenia, ogrzania, czy oświetlenia. To są ogromne koszty – tłumaczył. – Zdecydowaliśmy, aby zagospodarowanie wsi Adelin, Mostówka i Choszczowe przenieść na 2013 rok, a w 2012 roku asfaltować te drogi, które są w najgorszym stanie.
Dochody gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości 19 mln 972 tys. 691,89 złotych, w tym dochody bieżące to blisko 18 milionów zł, majątkowe wyniosą ponad 2 mln złotych. Wydatki ustalono na kwotę 18 mln 492 tys. 775,42 złote, z czego bieżące opiewają na kwotę nieco ponad 17 mln zł, natomiast majątkowe na 1 mln 400 tys. zł. Nadwyżka gminy to prawie 1,5 miliona złotych, która przeznaczona będzie na spłatę kredytu. Zaplanowano także rezerwę ogólną w kwocie 80 tys. zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 tys. złotych.
Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 2012 wyniesie 33,22 procent.
Inwestycje gminne, które będą realizowane w 2012 roku zaplanowano na 1 mln 400 tys. złotych. W przyszłym roku gmina planuje m.in. przebudowę dróg w Mostówce, Anastazowie, Basinowie, Płatkowie, Lipinach, Niegowie i Zabrodziu. W 2012 roku wykonana zostanie także informatyzacja Urzędu Gminy.
Budżet został uchwalony jednogłośnie. Wójt podziękował radnym i sołtysom za dobrą współpracę.

I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl