Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyBez podwyżek

(Zam: 04.01.2012 r., godz. 08.48)

Miejscy radni zamrozili wysokość swoich diet. W 2012 r. będą dostawać ryczałt w tej samej wysokości co w roku ubiegłym. Burmistrz nie przewiduje również podwyżki swojego wynagrodzenia.

Zgodnie z uchwałą z 2007 r. diety radnych uzależnione są od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w formie rozporządzenia Rady Ministrów. W 2012 r. zostało ono podwyższone z 1386 zł do 1500 zł brutto. Radni zdecydowali jednak zostawić swoje wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęli na sesji 29 grudnia.
- Radni wyrazili wolę zamrożenia diet, aby solidaryzować się z cięciami budżetowymi, które zostały dokonane w roku 2011, i które są planowane w roku 2012 – mówi burmistrz Grzegorz Nowosielski.
Przewodniczący Rady otrzyma więc zryczałtowaną miesięczną dietę wynoszącą 2 217,60 zł (160 proc. minimalnego wynagrodzenia), wiceprzewodniczący Rady 1 386 zł(100 proc. minimalnego wynagrodzenia), pozostali radni – 970,20 zł (70 proc. minimalnego wynagrodzenia). Za każdą nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji radnemu potrąca się 20 proc. diety.
Burmistrz Grzegorz Nowosielski deklaruje, że jego pensja w tym roku nie wzrośnie.
- Jeśli są ciężkie czasy i wszędzie oszczędzamy, to trzeba dać dobry przykład – komentuje.
Dodaje, że dla pracowników Urzędu Miejskiego podwyżki również nie są przewidywane.

J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl