Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 grudnia 2023 r., imieniny Adelajdy, AleksandraIle od nieruchomości?

(Zam: 20.12.2011 r., godz. 10.34)

Od nowego roku w gminie Rząśnik obowiązywały będą następujące stawki podatku od nieruchomości.

Od gruntów:
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m kw. powierzchni,
• pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
- tereny rekreacyjno wypoczynkowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Bz, inne tereny zabudowane oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Bi – 0,39 zł od 1 m kw. powierzchni,
- inne niż wyżej wymienione – 0,23 zł od 1 m kw. powierzchni.
Od budynków lub ich części:
• mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
• związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
- budynków gospodarczych, szop, garaży, składów – 2 zł od 1 kw. powierzchni użytkowej,
- innych niż wyżej wymienione – 6,88 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
• od budowli 2 proc. ich wartości określonej na podstawie ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
Od podatku od nieruchomości zostały zwolnione nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, grunty zajęte na cmentarze. Zwolnień nie stosuje się, jeśli budowle, budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane są na prowadzenie działalności gospodarczej.

Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta