Menu górne

Dziś jest 17 sierpnia 2022 r., imieniny Anity, JackaUroczyście w WKU

Ikona
(Zam: 16.11.2011 r., godz. 10.35)

W czwartek 10 listopada w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Wyszkowie wręczono nominacje żołnierzom, wyróżnienia oraz nagrody osobom szczególnie zasłużonym dla WKU.

Ppłk Leszek Wieczorek przywitał wszystkich przybyłych gości, m.in. komandorów Juliana Bielawskiego, Józefa Kowalewskiego i Marka Padiasa z Ligi Morskiej i Rzecznej, Mirosława Boruca, prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Za szczególne zasługi dla WKU pamiątkową odznakę z rąk komendanta Leszka Wieczorka otrzymał kmdr Józef Kowalewski. W podziękowaniu za dobrą współpracę wyróżniono pamiątkowymi ryngrafami WKU Grzegorza Zdunka (prezesa Zarządu Firmy „Gwarant”), Cezarego Liśkiewicza (systemy alarmowe), Juliana Bielawskiego i ppłk Mirosława Boruca. Tego dnia wręczono też awanse na wyższe stopnie wojskowe, komendant przekazał je Grzegorzowi Nowosielskiemu (na stopień sierżanta), st. kpr. rez. Kazimierzowi Skoczniowi (na stopień plutonowego), st. szer. rez. Marcinowi Płochockiemu (na stopień kaprala), szer. rez. Mirosławowi Chojnackiemu (na stopień st. szeregowego). Stopień starszego szeregowego otrzymali: szer. rez. Robert Dąbrowski, szer. rez. Stanisław Kowalczyk i szer. rez. Albert Zabielski. Ponadto wyróżniono nagrodą pieniężną czterech żołnierzy zawodowych i czternaścioro pracowników wojska.
– Święto Niepodległości jest najważniejszym ze świąt narodowych – mówił ppłk Leszek Wieczorek. – Pamiętajmy o dokonaniach przodków, którzy wywalczyli wolność.

E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl