Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyWięcej dzieci kształcenia specjalnego

(Zam: 16.11.2011 r., godz. 10.45)

W powiecie wyszkowskim wzrasta ilość dzieci kształcenia specjalnego. W tym roku jest to przyrost 35 osób. Starostwo tłumaczy, że dzieci z dysfunkcjami mają większe szanse kształcenia w ośrodkach kształcenia specjalnego niż w szkołach ogólnych.

Tendencja ta jest zauważalna w skali całego kraju. Zwiększa się ilość orzeczeń o niepełnosprawności. Rodzice dzieci niepełnosprawnych coraz częściej przekonują się, że uczęszczanie do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest lepszym rozwiązaniem niż szkoły ogólnokształcące. W placówkach kształcenia specjalnego dzieci z dysfunkcjami mają większe szanse kształcenia i lepszą opiekę medyczną.
Ze względu na to, że zwiększyła się ilość uczniów w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Starostwo Powiatowe postanowiło tymczasowo przenieść trzy oddziały klasowe do Bursy Szkolnej.
– Coraz mniej osób jest nią zainteresowanych i jest tu sporo wolnego miejsca – tłumaczy naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego Krzysztof Arbaszewski.
Na razie w Bursie prowadzone są prace remontowe, dzięki którym pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych m.in. inny układ drzwi, nowe szafki. Starostwo czeka na pieniądze zewnętrzne na pokrycie kosztów prac. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku dzieci przeniosą się do Bursy.
Niestety, jest to tylko rozwiązanie tymczasowe. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie, choć w skali Mazowsza jest dużą placówką kształcenia specjalnego, to jednocześnie zbyt małą dla rosnącej ilości podopiecznych. Od kilku lat Starostwo planuje rozbudowę Ośrodka. Prowadzone są starania, aby wykonać ją z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
– Od trzech lat staramy się, aby poprawić bazę lokalową, a właściwie wybudować nowy ośrodek, przy udziale Urzędu Marszałkowskiego oraz programu unijnego. Będzie to konieczne – twierdzi Krzysztof Arbaszewski.
Jeśli Starostwo nie uzyska pieniędzy z zewnątrz, samodzielnie nie będzie w stanie wykonać inwestycji.

I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl