Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 01 października 2020 r., imieniny Donaty, Remigiusza

Sztuka integruje i wzbogaca

Ikona
(Zam: 03.11.2011 r., godz. 07.28)

Dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie 14 października uczestniczyli w międzypowiatowym projekcie „Pracowania Twórczości bez Granic”.

Udostępniony na potrzeby projektu obiekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Blochach na osiem godzin zamienił się tętniącą życiem, artyzmem i integracją pracownię bez granic w dosłownym tego słowa znaczeniu – bez podziału na wiek, płeć, status majątkowy, czy wreszcie stan zdrowia. Uczestnicy warsztatów pod okiem opiekunów oraz wolontariuszy mogli skorzystać m.in. z siedmiu pracowni: muzycznej, integracyjno-tanecznej, filmowo-poetyckiej, garncarskiej, witrażowej, krawieckiej, florystycznej oraz rekreacyjno-sportowej. Całodzienne warsztaty podsumował taniec integracyjny oraz wspólny obiad.
Projekt był ogromnym wyzwaniem nie tylko pod względem formalnym, ale też organizacyjnym i emocjonalnym. Jednak już w pierwszych minutach Pracowni dostrzegliśmy, że to był dobry pomysł, a dziś możemy powiedzieć, że odnieśliśmy wspólny sukces. Duże zainteresowanie warsztatami oraz ich pozytywny odbiór dzieci i rodziców potwierdza istnienie potrzeby dodatkowej oferty edukacyjno-kulturowej i integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych oraz innych grup szczególnego ryzyka z terenów wiejskich. Organizatorem “Pracowni Twórczości bez Granic” były podmioty i organizacje, należące do “Partnerstwa Nasz Region – Nasza Gmina Długosiodło”, wspierane przez niezastąpionych wolontariuszy. Projekt sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego

Opr. Barbara Pędzich Ciach
Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl