Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 października 2020 r., imieniny Anety, Marcina

Wychowują w duchu patriotyzmu

Ikona
(Zam: 18.10.2011 r., godz. 07.34)

Działalność wychowawcza Publicznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance została doceniona, dyrektor placówki, Honorata Pękul, 12 października odebrała medal „Pro Memoria”.

Honorata Pękul została odznaczona na uroczystości z okazji 15-lecia nadania imienia Żołnierzy Armii Krajowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkowie. Wraz z nią odznaczono pięć innych osób, wśród nich była jedynym w tym roku nauczycielem z gminy Brańszczyk. Dwa lata temu odznaczenie to otrzymała dyrektor Szkoły Podstawowej w Knurowcu, Renata Jechna. Medal „Pro Memoria” został ustanowiony przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 25 stycznia 2005 r. z okazji 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej, to odznaczenie cywilne. Uhonorowani mogą być uczestnicy walk na wszystkich frontach oraz osoby fizyczne i prawne, szczególnie zasłużone w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Awers medalu przedstawia orła rozrywającego kraty zniewolenia, na rewersie widnieje napis Pro Memoria. Wstążka jest stylizowana na barwy Krzyża Virtuti Militari z dodatkowym karmazynowym paskiem w środku wstążki.
– Piotr Kulasiński to lokalny bohater, patriota, oddany ludziom i ojczyźnie – o związku patrona szkoły z jej misją wychowawczą mówi Honorata Pękul. – Spotykamy się ze świadkami historii, mamy Izbę Pamięci patrona, bierzemy udział w konkursach, gminnym przeglądzie piosenki żołnierskiej (8 listopada – przyp.red.), dbamy o żołnierskie mogiły na cmentarzu, w lasach. Nasza działalność jest widoczna w gminie, uczniowie chętnie biorą udział w tych przedsięwzięciach.

E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl