Menu górne

Dziś jest 17 sierpnia 2022 r., imieniny Anity, JackaZwiedzali Białowieżę

Ikona
(Zam: 18.10.2011 r., godz. 07.38)

Uczniowie dwóch gminnych gimnazjów uczestniczyli w wycieczce do Białowieskiego Parku Narodowego. Wyjazd zorganizowano w ramach projektu systemowego „Zagrajmy o sukces”.

Od 1 września 2010 r. dwudziestu uczniów Gimnazjum Publicznego w Długosiodle realizuje projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia realizujące kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”. Opiekunem projektu jest Ewa Drózd, wicedyrektor gimnazjum. W jego ramach odbywają się następujące zajęcia: technologie informacyjne i komunikacyjne (6 godz.), przedmioty przyrodniczo-matematyczne (4,5 godz.), języki obce (6 godz.), wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (4,5 godz.) i zajęcia sportowo-wychowawcze (9 godz.). Magnesem, który ma przyciągnąć młodzież szczególnie potrzebującą lekcji wyrównawczych, są zajęcia sportowe. Aby w nich uczestniczyć, uczniowie muszą wziąć udział również w pozostałych zajęciach. W ramach realizacji projektu 8 października czterdzieścioro uczniów z Gimnazjum Publicznego im. Armii Krajowej w Długosiodle i Zespołu Szkół w Starym Bosewie uczestniczyło w wycieczce do Białowieskiego Parku Narodowego. Młodzież zobaczyła Rezerwat Żubrów, Muzeum Przyrodnicze w Białowieży oraz odbyła pieszą wędrówkę Szlakiem Dębów Królewskich. Wycieczka realizowała jedno z podstawowych założeń projektu – zajęcia mają mieć taką formułę, by zainteresować uczniów, przekazać im wiedzę w niekonwencjonalny sposób. „Zagrajmy o sukces” to program Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jego głównym celem jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów. Projekt otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 15 mln zł na lata 2010-2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl