Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 lipca 2024 r., imieniny Aleksego, BogdanaGaudeamus we Włodkowicu

(Zam: 12.10.2011 r., godz. 05.45)

Podobnie jak w latach ubiegłych, w drugą niedzielę października odbyła się inauguracja roku akademickiego w filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica. Tym razem szczególna, bo jubileuszowa. W poczet uczelni przyjęci zostali nowi studenci, wyróżniono absolwentów i studentów z najlepszymi wynikami.

Otwarcie roku akademickiego rozpoczęło się mszą święta w kościele św. Idziego. Dalsza uroczystość odbyła się w auli budynku Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica. Wydarzenie otworzył prorektor Romuald Dobrzeniecki. Powitał gości, wśród których byli m.in.: posłanka Stanisława Prządka, Józef Biernacki – przewodniczący Rady Miejskiej, Adam Mróz – zastępca burmistrza, Teresa Trzaska – wicestarosta, Karol Pękul – dyrektor personalny Telewizji Polskiej, Leszek Rakowiecki – wiceprezes Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej, Leszek Wieczorek – komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, Marian Podłóg – prezes Związku Inwalidów Wojennych RP, Waldemar Krzywiński – proboszcz parafii św. Idziego. Prorektor powitał także dyrektorów szkół, przedstawicieli oświaty, kultury, a przede wszystkim studentów.
Następnie głos zabrał rektor szkoły Zbigniew Kruszewski.
- Tegoroczna inauguracja ma wymiar szczególny. Po pierwsze, bo jest to dwudziesty, jubileuszowy rok działalności naukowej oraz dydaktycznej placówki, po drugie, zbiega się z wejściem w życie nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym – powiedział rektor.
Zamiast rektora przemówili absolwenci, którzy opowiedzieli, jaki użytek zrobili ze zdobytej we Włodkowicu wiedzy i jak wykorzystali swoją szansę.
Potem odbyła się immatrykulacja. Nowi studenci zostali przyjęci w poczet uczelni. Ślubowanie złożyły: Małgorzata Barbara Karaśkiewicz, Anita Nowak, Agata Rzemek oraz Iwona Lewicka.
W ubiegłym roku mury uczelni opuściło około dwóch tysięcy absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich. Na szczególną uwagę zasłużyli najlepsi, których rektor wyróżnił listem gratulacyjnym. Byli to: Agata Gąsiorowska-Kępka, Katarzyna Kacpura, Krzysztof Majewski, Stanisław Oleksiak. Wyróżnienie otrzymali także studenci, którzy w roku akademickim 2010/2011 osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. Dyplomy otrzymali: Izabela Gajewska, Monika Gąsior, Elżbieta Kowalska, Monika Rosa, Agnieszka Sadkowska, Małgorzata Suchenek, Iwona Szkop-Tomczak, Katarzyna Ziółkowska.
Podczas uroczystości głos zabrali goście. Stanisława Prządka gratulowała dokonań i życzyła dalszego dynamicznego rozwoju.
- Uczelnia wyższa, to bardzo ważny element życia miasta. Dodaje mu blasku i splendoru. Ożywia i otwiera nowe perspektywy w życiu edukacyjnym, ale też kulturalnym i społecznym – stwierdziła. – Bardzo się cieszę, że Wyszków ma swoją uczelnię i że współpraca między nią a gminą tak dobrze się układa – dodała.
Życzenia oraz gratulacje złożyła także Teresa Trzaska.
– Życzę wykładowcom satysfakcji z pełnionej misji, studentom odwagi w poznawaniu prawdy, radości z przyswajanej wiedzy, a także gruntownego rozwoju osobowego i zawodowego, aby w przyszłości było łatwiej – powiedziała wicestarosta.
W imieniu studentów przemówiła Justyna Świderska. Wykład inauguracyjny „Dziecko i niepełnosprawność w zarysie międzynarodowego prawa” wygłosił ks. prof. Andrzej Gretkowski. Po części oficjalnej spotkania odbył się poczęstunek.

I.S.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta