Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 28 lipca 2021 r., imieniny Innocentego, Wiktora

Poradnia historią ludzi

Ikona
(Zam: 04.10.2011 r., godz. 11.56)

Jubileusz czterdziestolecia w piątek 30 września obchodziła wyszkowska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Podczas uroczystości nie zabrakło wspomnień, wzruszeń, ciepłych słów i życzeń. Na widowni zasiedli wieloletni przyjaciele poradni oraz goście.

Poradnia rozpoczęła działalność 2 stycznia 1971 roku pod nazwą Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Pierwszym dyrektorem była Cecylia Madey. Cztery lata później placówkę przekształcono z poradni powiatowej w miejską. W 1981 roku powołano filię przy Gminnej Szkole Zbiorczej w Tłuszczu. W kolejnych latach placówce nadano nazwę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pod którą funkcjonuje do dziś. Dyrektorami kolejno byli: Elżbieta Podgórska, Marzenna Czyżewska, Barbara Dalińska, Teresa Trzaska, która tę funkcję sprawowała przez dziesięć lat. Obecnie dyrektorem jest Grażyna Majewska. Od 1995 roku siedzibą poradni jest internat Liceum Ogólnokształcącego.
Głównymi celami placówki jest pomoc rodzicom, dzieciom, młodzieży, uczniom. Codziennie zespół pedagogów, logopedów wspomaga rozwój dzieci i młodzieży, stymuluje kształtowanie nowych umiejętności, wspiera efektywność uczenia się. Ważnym celem poradni jest profilaktyka i pomoc rodzicom oraz szkołom w wychowaniu.
Na jubileusz czterdziestolecia przybyło wielu gości, współpracowników, partnerów poradni. W sali zasiedli m.in. starosta powiatu Bogdan Pągowski, wicestarosta i długoletni dyrektor placówki Teresa Trzaska, przewodnicząca Rady Powiatu Justyna Garbarczyk, wiceburmistrz Adam Warpas, przedstawiciel Sądu Rejonowego Marcin Bardyszewski, dyrektor miejskiej biblioteki Małgorzata Ślesik-Nasiadko, przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wyszkowie Urszula Mikołajczyk, Maciej Wójcik ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, naczelnik powiatowego wydziału edukacji Krzysztof Arbaszewski, naczelnik miejskiego wydziału edukacji Anna Gołębiewska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Edyta Jarosz i dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku, miejska radna Elżbieta Piórkowska.
Zgromadzonych powitała Grażyna Majewska.
- Czterdzieści lat to taka data, obok której mało kto przechodzi obojętnie, trzeba spojrzeć wstecz, zrobić podsumowanie, następnie naprzód i wytyczyć ścieżki dalszego rozwoju – powiedziała. – Przygotowując się do tego jubileuszu okazało się, że odtworzenie historii wcale nie jest łatwe, zastanawiałam się dlaczego. Wydaje mi się, że historii poradni nie piszą wydarzenia przyjemne i miłe, tylko te trudne. Nie ma roczników, ani absolwentów, których oddajemy. Tak naprawdę w pamięci zapisują się najbardziej kryzysowe sytuacje. Historię poradni piszą pracujący tu ludzie i ci, którzy z nią współpracują – dodała.
Wykłady okolicznościowe na temat wczesnego wspomagania rozwoju u dzieci. rodziny, kształtowania zainteresowań oraz zniekształcenia w ocenianiu przedstawiły kolejno Iwona Witkowska-Brejnak, Joanna Grafowska, Jolanta Rogalska-Wojciechowska, Grażyna Majewska i Magdalena Talewicz.
Następnie głos zabrał wyszkowski starosta Bogdan Pągowski.
- Ten jubileusz to czterdzieści lat solidnej pracy na rzecz wyszkowskiej oświaty, dzieci, środowiska – stwierdził. – Dzisiejsza nasza obecność świadczy o tym, że ta jednostka przez te lata funkcjonowała dobrze i są tego widoczne efekty. Życzę poradni dalszych sukcesów i owocnej pracy – powiedział.
Starosta przygotował i wręczył nagrody pieniężne dla pracowników, którzy przepracowali w poradni więcej niż dwadzieścia lat. Otrzymały je: Lidia Arm, Marta Szmurło, Grażyna Majewska, Jadwiga Kochanowicz, Marzenna Czyżewska, Magdalena Talewicz, Iwona Witkowska-Brejnak, Jolanta Rogalska-Wojciechowska oraz Barbara Rojek.
O przemówienie poproszono również Teresę Trzaskę.
– Jedna czwarta tej historii jest moja, bardzo długo po odejściu z poradni mówiłam „moja poradnia”, „moje dziewczyny” – przyznała. – Jest tu wiele osobowości. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że kochają ludzi, nie zwracają uwagi na politykę, i tylko z miłości do drugiego człowieka niosą swoje posłanie. Dla nas zawsze najważniejszym pytaniem było, co jest dobrem dziecka. Gratuluję cichych sukcesów, życzę ich coraz więcej – mówiła.
Specjalnym gościem obchodów był kabaret CKM z Wyszkowa składzie: Kamil Wykowski, Maciej Czyżewski oraz Cezary Łuczyński. Po części oficjalnej uczniowie Zespołu Szkół w Zabrodziu zaprosili na przygotowany dla gości poczęstunek.
I.S.

Komentarze

Zlekceważenie i brak szacunku
Dodane przez oruid, w dniu 05.10.2011 r., godz. 08.12
Mimo zaproszenia zabrakło wielu dyrektorów wyszkowskich szkół, m.in. p. Szczerby. Wystawili sobie tym samym nie najlepsze świadectwo. Świadczy to raczej o ich lekceważącym stosunku do pracowników Poradni i ich pracy, także na rzecz kierowanych przez tych dyrektorów szkół. Szkoda.
Dodane przez Ala, w dniu 05.10.2011 r., godz. 20.38
Tacy panowie jak wymieniony podobno dobrze sobie radzą sami z trudną dziatwą, po co im poradnia a tym bardziej porady
do Ali:
Dodane przez kamil, w dniu 13.10.2011 r., godz. 09.13
Czy Pani wie, jaką pomoc można w Poradni uzyskać? Chyba nie, więc niech się Pani nie wypowiada. A co do Pana Szczerby-oczywiście, gdyby mu zapłacono to by przyszedł. Nie ładnie panie dyrektorze!

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl