Menu górne

Dziś jest 17 sierpnia 2022 r., imieniny Anity, JackaRusza przebudowa drogi Adelin-Zabrodzie

(Zam: 23.08.2011 r., godz. 11.48)

Starostwo w minionym tygodniu podpisało umowę z wykonawcą na
przebudowę półtorakilometrowej drogi powiatowej Adelin-Zabrodzie. Inwestycja ma być gotowa do 14 października.

Zadanie wykona Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych z Tłuszcza za 355 279 zł (brutto). Obejmuje ono wyrównanie istniejącej jezdni, wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego, ścięcie, uzupełnienie pospółką, zagęszczenie i wyrównanie poboczy, odtworzenie i oczyszczenie rowów odwadniających, przebudowę przepustu (wyburzenie starego, wykonanie nowego z rur z tworzywa sztucznego, wykonanie ścianek oporowych).
Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawowała będzie firma Rosbud Roberta Rosińskiego z Wyszkowa.

J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl