Menu górne

Dziś jest 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, MagdalenyRadzili o problemach niepełnosprawnych

Ikona
(Zam: 23.08.2011 r., godz. 11.50)

Na ostatnim zebraniu Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych podano jej nowy skład na następną kadencję. Dyskutowano o problemach wiążących się z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, na rynku pracy, o sposobach skuteczniejszej pomocy im w codziennym życiu oraz ich rodzinom.

Środków coraz mniej
Sprawozdanie Rady z działalności w czasie czteroletniej kadencji wskazuje na malejące z roku na rok dofinansowanie z PFRON. W 2007 r. była to kwota 1 053 263 zł, w 2009 r. – 937 340 zł, w 2011 r. już tylko 807 577 zł. Jeśli porówna się najwyższą kwotę z najniższą, różnica wyniesie 34 %. W mijającej kadencji nie powstała żadna placówka. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) przekształcił Dzienne Centrum Aktywności (DCA), któremu groziło zamknięcie, w Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW). Brak środków finansowych spowodował zmniejszenie dofinansowania pomocy ortopedycznych, turnusów rehabilitacyjnych o 20%, a w 2010 r. i bieżącym roku nawet rezygnację z niego. Gmina Wyszków i Starostwo Powiatowe nadal wspomagają finansowo działalność placówek dla osób niepełnosprawnych (OREW i Warsztaty Terapii Zajęciowej).

Dobre inicjatywy
W pewnym stopniu braki te rekompensują cykliczne imprezy: choinka noworoczna, Pokoleniowy Piknik Integracyjny w Natalinie, od trzech lat organizowane przez Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju Lokalnego i Integracji Społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, PSOUU, Stowarzyszenie Promenada oraz Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach). Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku od lat organizuje Pożegnanie Lata. Według Rady, ważne projekty realizuje także gmina Długosiodło – „Uczeń na Wsi”, „Równy Start”, „Internet szansą na lepszą przyszłość”, która na te cele uzyskała środki z EFS w wysokości ok. 460 000 zł. Za własne środki uruchomiła dla niepełnosprawnych TAXI–BUS. Szpital rozbudował Pracownię Rehabilitacji Leczniczej, pozyskując środki zewnętrzne w wysokości ok. 1 700 000 zł. Powiatowy Urząd Pracy organizuje kursy i współfinansuje działalność gospodarczą osób niepełnosprawnych.

Powiat jest przychylny
– Cenimy sobie naszą współpracę –starosta Bogdan Pągowski zwrócił się do zebranych przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych. – Rolą naszą jest przywracanie osób niepełnosprawnych społeczeństwu i na rynek pracy, są jednak tacy, którzy nigdy nie będą mogli pracować.
Starosta zwrócił uwagę, że wielu rzeczy nie udało się zrealizować, jednak powiat będzie starał się wspomóc organizacje w ich działalności, w czym z pewnością pomoże wydzielona na to z budżetu powiatu kwota 100 000 zł. Teresa Trzaska podjęła temat przełamywania stereotypów, związanych z osobą niepełnosprawną, zmiany nastawienia do nich społeczeństwa.
– Uprzedzenia biorą się z niewiedzy – zauważyła. – Trzeba dotrzeć do ludzi z informacją, jak pomóc. Spotkałam się kiedyś z mamą niepełnosprawnego dziecka, która do jego czwartego roku życia nie wychodziła z nim z domu, bo się wstydziła. Teraz wygląda to inaczej. Jest to osiągnięcie organizacji, stowarzyszeń i rodziców.
Zapowiedziała, że powiat zamierza realizować założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, czyli stworzyć system pomocy (ośrodek ochrony zdrowia psychicznego, środowiskowy dom samopomocy, pomoc ambulatoryjna, szpitalna).

Jaka przyszłość przed nimi?
Na spotkaniu mówiono o terapeutycznej roli pracy zawodowej, która pozwala odnaleźć się w społeczeństwie, nabrać pewności siebie. Środki zewnętrzne, pozyskiwane przez PUP na rehabilitację zawodową, z roku na rok rosną. Niestety, ubywa zakładów pracy chronionej, obecnie istnieje już tylko jeden. Liczba osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w PUP, wynosi ok. 100 osób.
– Mentalność pracodawców się zmienia, ale nie zawsze dana osoba może podjąć pracę ze względu na stan zdrowia. Oferty i dobór kandydatów czasem się mijają – o trudnościach osób niepełnosprawnych na rynku pracy mówiła dyrektor PUP w Wyszkowie, Grażyna Polak.
Urszula Mikołajczyk z Wyszkowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ważna Róża” stwierdziła z kolei, że rodzice niepełnosprawnych dzieci oczekują stworzenia systemu wsparcia. Zauważyła, że wiele osób uczy się przez lata, potem wraca do rodzin i traci nabyte umiejętności. Następną kwestią jest przyszłość tych, którzy nie są w stanie podjąć żadnej pracy.
– Konieczne jest utworzenie środowiskowego domu pomocy społecznej – mówiła. – To placówka dla osób, które nie mają szans na podjęcie pracy, nie mogą znaleźć się w WTZ. My, rodzice, pomimo wielkiej miłości do naszych dzieci, jesteśmy zmęczeni całodobową opieką. Jeśli otrzymamy pomoc, nasze dzieci pozostaną w rodzinnym środowisku tak długo, jak to możliwe.

Wnioski
Zebrani zgodzili się z tym, że jeśli nie uda się zwiększyć nakładów finansowych na omawiane cele, trzeba utrzymać dotychczasowy „stan posiadania” organizacji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych i prowadzonych przez nich placówek, należy utworzyć środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych, dążyć do poprawy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, podjąć próbę tworzenia mieszkań chronionych dla osób o innej niepełnosprawności niż ruchowa, likwidować bariery architektoniczne w szkołach ponadgimnazjalnych.

E.E.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana zarządzeniem starosty powiatu wyszkowskiego, w minionej kadencji tworzyli ją: Piotr Kajdanowicz, przedstawiciel PSOUU Koło w Wyszkowie, Joanna Kukawka-Jurczyk, przedstawiciel Starostwa, Irena Dziarska z Urzędu Gminy w Zabrodziu, Stanisława Warszawin, przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe w Wyszkowie, Wojciech Biedrzycki, przedstawiciel Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe. W obecnej kadencji, od 21 sierpnia, w Radzie znaleźli się: Joanna Kukawka-Jurczyk, Hanna Wargocka z OPS w Wyszkowie, Ryszard Kozłowski z Polskiego Związku Niewidomych, Krzysztof Frejnik, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Tadeusz Włodkowski ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo „Zawsze Razem”.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl